Stradă neasfaltată: Consiliul Local pierde procesul

Locuitorul unei comune câștigă procesul împotriva consiliului local pentru a emite o hotărâre necesară asfaltării străzii unde locuiește.

Chemarea în judecată În dosarul nr. 2476/110/2021 judecat la Bacău, Tănase Cristinel Petruț a dat în judecată Consiliul Local al com. Cleja, din jud. Bacău. El a arătat că între anii 2008-2010 a construit o casă cu acces la strada Grădinarilor. În perioada 2008-2016 această stradă nu a fost pietruită și nici asfaltată, în anul 2016 s-a adus piatră din pârâul din apropiere, dar din acel moment nu s-a mai făcut nimic cu privire la acel drum. Pe timp de ploaie strada este impracticabilă şi nu pot intra mașinile de gunoi, salvare, pompieri, iar locuitorii au nevoie de mașini de teren pentru a putea circula pe acest drum. Sesizările făcute la primar nu au avut rezultat.

Probe: În cursul procesului reclamantul a depus ca dovezi înscrisuri, fotografii și a fost audiat un martor. Pârâtul nu a venit la proces și nu s-a apărat în vreun fel.

Soluția: La data de 25.05.2022, Tribunalul Bacău i-a dat dreptate reclamantului, iar la data de 7.04.2023 Curtea de Apel Bacău a anulat recursul declarat în cauză. Astfel, a rămas definitivă sentința inițială, a cărei motivare poate fi citită aici.

Instanța a reținut că, potrivit art. 22 din O.G. nr. 43/1997, administrarea drumurilor de interes local revine consiliului local. Conform art. 129 din Codul administrativ, (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în toate problemele de interes local; (2.d) exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; (7.m) asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind podurile şi drumurile publice.

Tribunalul a reţinut că, în cauza de față, pârâtul Consiliul Local nu și-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege de a hotărî asupra problemei privind administrarea str. Grădinarilor: strada este neasfaltată, nepietruită, iar atunci când plouă este impracticabilă, fiind evidentă vătămarea produsă reclamantului, în sensul art.2 alin.1 din Legea nr.554/2004, care are locuinţa pe această stradă și întâmpină dificultăţi pentru a se deplasa pe acest drum.

Ca urmare, Tribunalul a dat câștig de cauză reclamantului și a obligat pârâtul să adopte, în termen de 10 zile, o hotărâre în care să prevadă măsuri urgente pentru reabilitarea străzii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredinţare a lucrării.

Urmărește-ne:
0

One Reply to “Stradă neasfaltată: Consiliul Local pierde procesul”

Comments are closed.