MODELE DE CERERI

1. Pentru justițiabili

Modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului penal, 2018  – Ghidul

Modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului civil, 2018  –  Ghidul

Modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului familiei, 2018  – Ghidul

Modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului procesual civil, 2018  – Ghidul

Modele de cereri pentru justițiabili în materia insolvenței, 2018  – Ghidul

Modele de cereri pentru justițiabili în materia societăților comerciale, 2018  – Ghidul

Modele de cereri pentru justițiabili în materia dreptului muncii, 2018 –  Ghidul

2. Pentru practicieni

Comisia de la Veneția – Avize și rapoarte privind instanțele și judecătorii, 2019 – Compilație

Comisia de la Veneția – Avize și rapoarte privind procurorii, 2019 – Compilație

Modele de acte de procedură penală pentru instanțe, 2018  – Ghid instanțe

Modele de acte de procedură penală pentru parchete, 2018  – Ghid parchete

Modele de cereri pentru practicieni în materie civilă, 2018  –  Ghidul

Managementul cazurilor de violență domestică instanțe și parchete, 2018 – Ghidul

Manual bune practici de intervenție pentru polițistul de ordine publică, APADOR, 2017  –  Ghidul

STUDII:

Evaluarea riscurilor asociate consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în rândul copiilor şi tinerilor, 2011 – studiu

Prevenirea și combaterea violenței în școli, 2006 – studiu UNICEF.

GHIDURI și MANUALE:

Ghid Art. 6 Convenția privind Drepturile Omului – Dreptul la un proces echitabil (aspect penal). FR (2021)

Ghid securitate cibernetică (2021) – Ambasada Statelor Unite și CERT-RO

Ghid practic privind utilizarea de către judecători a social media în Europa Centrală și de Est, 2020 – CEELI

Recomandări pentru utlizarea social-media de către judecători, 2019 – UNODC

Bullying și cyberbullying – Georgiana Roșculeț. (2020)

Recomandări și concluzii cu privire la punerea în aplicare a capitolelor III și IV din Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției: RO (2020)

Drepturile omului și procedura penală. Jurisprudență CEDO, 2019 – Ghid

Culegere de spețe privind standardele europene în materie de proces echitabil în justiția administrativă, CE, 2016 – ENG

Educaţie pentru democraţie. Materiale suport pentru cadre didactice privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului (2016):

1. Educatie pentru democratie

2. A creste in democratie

3. A trai in democratie

4. Participarea la democratie

5. Explorarea drepturilor copilului

6. Predarea democratiei

Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului: RO (2010)

Manual UNICEF implementarea Convenției ONU privind drepturile copiilor RO (2004)

Combaterea traficului de copii în scopul exploatării sexuale: RO (2019)

Protecția drepturilor libertății de exprimare sub Convenția Europeană a Drepturilor Omului: RO (2020)

Dreptul la un proces echitabil, art 6 CEDO, aspecte civile: RO (2018);

Dreptul la un proces echitabil, art 6 CEDO, aspecte penale: RO (2013).

Participare civilă la luarea deciziilor publice, (2017) – Linii directoare

Drepturile omului în îngrijirea pacienților, 2015 – Ghidul

CEDO Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate, 2014  – Ghidul

Ghid CoE justiție prietenoasă pentru copii, 2010 – Ghid

Manual FRA drept european accesul la justiție – Manual

Manual FRA drept european drepturile copilului, 2015 – Manual

Manual FRA drept european nediscriminarea– Manual 2010 Actualizare 2012 Actualizare 2018

Bune practici participare civilă luarea deciziilor politice, 2017 – Cod

STANDARDE:

Convenția cu privire la drepturile copilului cu explicații, 2010 – Convenția

Libertatea de exprimare www.coe.int/en/web/freedom-expression