Aplicație pentru mobil de educație juridică by VeDem Just

Aplicația „Lege-n-Dar. Gândește legal!” este gratuită. Începând de astăzi, poate fi descărcată de orice persoană interesată, atât din Apple Store (de aici), cât și din Magazin Play (de aici). 

Vă recomandăm să citiți integral prezentul document cu Termeni și Condiții înainte de a decide dacă îl acceptați și continuați procesul de instalare al aplicației Lege-n-Dar.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile termenilor în cadrul Lege-n-Dar, vă rugăm să nu accesați, navigați sau utilizați aplicația și nici software-ul, serviciile, informațiile, materialele sau altele asemenea cuprinse în aplicație sau în legătură cu aceasta.

DÂND CLICK PE BUTONUL „SUNT DE ACORD”, SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA LEGE-N-DAR ÎN CONDIȚIILE MENȚIONATE ÎN TERMENII DE UTILIZARE.

Termenii și condițiile de utilizare a aplicaţiei Lege-n-Dar. Gândește legal!, aşa cum sunt prezentaţi în prezentul document, sunt şi vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legea română. Termenii stabilesc modul în care puteți utiliza aplicația Lege-n-Dar. Gândește legal!

Prin logarea în aplicație confirmați că aveți vârsta necesară pentru a deține un cont de e-mail, de Facebook și că nu v-a fost interzis dreptul de a utiliza un serviciu de genul celui oferit de Lege-n-Dar. Gândește legal!

1. Ce este Lege-n-Dar. Gândește legal! ?

Lege-n-Dar. Gândește legal! este o aplicație informatică educativă, distribuită gratuit, care se adresează în special copiilor și tinerilor, accesibilă prin intermediul telefonului mobil cu conexiune la Internet. Aplicația „Lege-n-Dar. Gândește legal!” vă învață cum să aveți legea de partea voastră în fiecare zi. Veți afla aspecte legale și juridice concrete, vă veți putea verifica cunoștințele despre aceste domenii și veți fi informați zilnic cu privire la noutățile legislative. Mai mult, o echipă de juriști este gata să răspundă la întrebări al căror răspuns nu îl găsiți în aplicație.

2. Cum accesați LEGE-N-DAR?

2.1. Înregistrarea și identificarea utilizatorului

Pentru înregistrarea în aplicația Lege-n-Dar este necesar ca utilizatorul să ofere următoarele informații obligatorii: nume, prenume, adresa de e-mail. Aceste date sunt necesare doar pentru autentificarea în aplicație.

2.2 Autentificarea utilizatorului pentru accesarea și utilizarea Lege-n-Dar

Aplicația reține datele de autentificare aferente contului vostru. În acest sens, sunteți de acord și înțelegeți că sunteți responsabili pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare asociate utilizării Lege-n-Dar și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra confidențialitatea acestor informații.

Vă obligați să notificaț Lege-n-Dar imediat, fără întârzieri nejustificate, atunci când sesizați utilizarea neautorizată a datelor voastre de conectare. De asemenea, sunteți de acord să notificați Lege-n-Dar imediat, fără întârzieri nejustificate, în același mod, cu privire la orice altă încălcare a securității în legătură cu aplicația despre care aveți cunoștință.

Lege-n-Dar poate suspenda utilizarea datelor de conectare sau a Contului vostru în cazurile în care suspectează compromiterea securității acestora sau existența unei utilizări neautorizate sau frauduloase. Lege-n-Dar vă va informa în prealabil sau, dacă acest lucru nu este posibil, imediat după suspendarea utilizării datelor voastre de conectare sau a Contului, specificând motivele suspendării, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar putea compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar contraveni legii. Lege-n-Dar va reactiva Datele de conectare sau Contul vostru ori vă va pune la dispoziție date de conectare noi sau un Cont nou, în cel mai scurt timp posibil, după eliminarea motivelor care au determinat suspendarea inițială.

3. Ce puteți face în aplicația Lege-n-Dar. Gândește legal!

Vei afla despre aspecte legale și juridice concrete, vă veți putea verifica cunoștințele despre aceste domenii și vei fi informat zilnic cu privire la noutățile legislative pe înțelesul vostru. Mai mult, o echipă de juriști este gata să răspundă la întrebări al căror răspuns nu este găsit în aplicație.

Navigarea se face potrivit unui Meniu ușor de răsfoit sau poți face o interogare pentru subiectul de interes după Cuvinte-cheie introduse de tine. Aplicaţia are șase funcționalități :

  • Învață să gândești legal: află regulile de urmat în familie, pe stradă, la școală, în online, în mașină, la medic, la locul de muncă, la tribunal. Fiecare secțiune are pastile de informații grupate în „Știați că”, „De reținut”, „Statistici”, „Cazuri reale”. Au fost utilizate peste 500 de acte normative, care sunt indicate la finalul fiecărui capitol;
  • Alertă legală: primește știri în timp real despre legi noi explicate pe scurt, despre evenimente civice și juridice, despre hotărâri deosebite adoptate la nivel național sau internațional;
  • Testează-te: verifică ce ştii şi ce nu ştii, la modul haios, despre reguli, proceduri, termene, sancţiuni;
  • Video legal: aici găsești lecții video de educație juridică ținute de membrii VeDem Just;
  • Calendar legal: ți se explică de ce sărbătorim o zi națională sau internațională, cine a declarat-o și cum se reflectă în viața socială sau în legislație;
  • Dicționar de legaleză: aici am pus peste 1000 de termeni juridici explicaţi pe înţelesul tău și am adăugat 800 de expresii latineşti care țin de domeniul dreptului, traduse în română.

4. Declarații și garanții

La momentul înregistrării în vederea utilizării Lege-n-Dar. Gândește legal! declarați şi garantați următoarele:

· că aveți dreptul, autoritatea şi capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării şi utilizării aplicaţiei;

· că nu comunicați datele de conectare unei terțe persoane întrucât prin divulgare vă expuneți riscului de utilizare a contului și serviciilor de către alte persoane. Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a datelor introduse în aplicația Lege-n-Dar. Gândește legal!. Mai mult, sunteți responsabil pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul vostru;

· vă obligați să ne anunțați imediat de orice utilizare neautorizată a contului vostru sau de orice încălcare a securității contului de care deveniți conștient sau pe care în mod rezonabil ar trebui să o suspectați. Cu toate acestea, indiferent de această notificare, nu vom răspunde pentru pierderile pe care ați putea să le suportați ca urmare a utilizării neautorizate a contului vostru ( indiferent dacă o astfel de utilizare se produce cu sau fără cunoștința voastră);

· că nu veți falsifica sau oferi informații eronate despre identitatea sau intențiile voastre în legătură cu orice ar avea legătură cu aplicația;

· că nu veți transmite, distribui sau oferi orice informații sau materiale care sunt în tot sau în parte ilegale, false, frauduloase sau inadecvate, ofensatoare sau care încalcă ordinea publică și bunele moravuri;

· că nu veți încălca orice drept prevăzut prin lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, dreptul privind confidențialitatea sau datele cu caracter personal ale altora;

· că nu veți utiliza conținutul aplicației pentru a revinde, distribui sau folosi serviciile oferite;

· nu veți distribui ofertele din aplicația Lege-n-Dar.

5. Încetarea sau modificarea LEGE-N-DAR

Încetarea utilizării Lege-n-Dar. Gândește legal! de către Utilizator poate interveni în următoarele situații:

a) la inițiativa utilizatorului, prin dezinstalarea aplicației de pe dispozitivul propriu;

b) din inițiativa Voci pentru Democrație și Justiție, dacă se constată că utilizatorul nu respectă regulile unei conduite adecvate sau prevederile Termenilor și Condițiilor, care ar putea aduce prejudicii de orice natură asociației și partenerilor săi.

6. Proprietatea intelectuala

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toată creația grafică, conținutul aplicației și materialele accesate sunt proprietatea Voci pentru Democrație și Justiție. Fac excepție informațiile, elementele grafice aparținând altor entități, care sunt proprietatea partenerilor. Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în aplicație conține informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industrială si alte legi aplicabile.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informațiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizarii acestei aplicații, în parte sau integral. Utilizatorului îi este interzisă modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul aplicației.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Termenii și Condițiile se completează cu Politica de Confidențialitate Lege-n-Dar. Gândește legal! în cadrul Aplicației la secțiunea „Politica de Confidentialitate”.

8. Pentru ce nu suntem responsabili

Vă daţi acceptul că aplicaţia nu va fi livrată fără erori sau în mod continuu, că unele imperfecţiuni nu vor fi corectate la momentul apariţiei lor. Utilizatorul aplicaţiei este singurul responsabil pentru utilizarea aplicaţiei.

Utilizatorul a fost informat și acceptă faptul ca Voci pentru Democrație și Justiție nu poate fi făcută răspunzătoare, în niciun caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de funcționarea sau funcționarea necorespunzătoare a aplicației Lege-n-Dar. Gândește legal!.

9. Legea aplicabilă

În cazul apariţiei unui conflict/neînţelegeri legată de utilizarea aplicaţiei, vom încerca soluţionarea conflictului respectiv pe cale amiabilă, negocierile în acest sens fiind guvernate de buna credinţă. Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele competente din București, cu excepţia cazurilor în care legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie exclusivă.

10. Asistenţă

Dacă aveţi orice problemă legată de funcționarea Lege-n-Dar, ne puteţi contacta la adresa de email