EDUIURIS este denumirea dată proiectului de educație juridică dezvoltat de asociația VeDem Just, care are drept obiectiv familiarizarea elevilor cu noțiuni elementare de drept, necesare în viața cotidiană.

Pentru aceasta, VeDem Just dezvoltă două tipuri de activități principale:

1. Educație nonformală: asociația dezvoltă o rețea de voluntari constând în practicieni ai dreptului ( magistrați, avocați, consilieri juridici, notari publici, mediatori, profesori de drept) și studenţi din cadrul facultăţilor de drept care, la solicitarea cadrelor didactice sau a elevilor, participă la întâlniri care se pot desfășura fie în unitățile școlare, fie în sediile instanțelor judecătorești. Accesul în aceste locații este asigurat printr-o înțelegere instituțională dintre Ministerul Educației și Ministerul Justiției din anul 2013, reînnoită în anul 2017 în cadrul unui protocol la care și asociația VeDemJust este parte. Majoritatea voluntarilor implicați beneficiază de instruire cu privire la metodele și tehnicile de predare a educației juridice în stil nonformal;

2. Educație formală: asociația susține introducerea în curriculumul școlar a disciplinei „Educație juridică pentru elevi”. Pentru aceasta membrii asociației pun la dispoziția celor interesați programa disciplinei opționale, oferă în mod gratuit suportul de curs în variantă pdf și tipărită și materiale video tematice, organizează cursuri de instruire a cadrelor didactice care predau această materie

Detalii pe www.educatiejuridica.ro.