Asociația Voci pentru Democrație și Justiție – VeDemJust a fost înființată în anul 2015, de Ziua Drepturilor Omului, 10 decembrie. A primit recunoaștere din partea autorităților în februarie 2016.

Scopul său este unul complex: promovarea libertăţii, întărirea democrației, susţinerea statului de drept, buna guvernare, promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Organizaţia este concepută ca un think tank pentru sistemul de justiţie, pornind de la învăţământul juridic, continuând cu instituţiile juridice şi terminând cu profesioniştii care îşi desfăşoară activitatea în acest sistem. Asociaţia desfăşoară acţiuni de tip watchdog alertând decidenţii, sistemul şi opinia publică în sfera sa de activitate.

Obiectivul principal este educarea cetățenilor în spiritul respectării legii. În paralel cu o amplă activitate desfășurată în online și offline pentru explicarea legislației pe înțelesul tuturor, organizația militează pentru introducerea materiei „educație juridică” ca disciplină în învățământul preuniversitar.