MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Poate fi scrisă și de mână (olografă)

MODEL ADEVERINȚĂ ANGAJATOR
Poate fi scrisă și pe telefon sau tabletă