LEGE NOUĂ: compensarea datoriilor la stat

Azi a fost publicată Legea nr. 93/2023 care modifică Codul de procedură fiscală cu privire la compensarea sumelor datorate către și de către stat, indiferent cine este autoritatea care administrează acele sume.

Până acum: dacă o persoană deține o hotărâre judecătorească executorie prin care statul îi datora o sumă de bani și, în același timp, persoana era datoare statului cu o sumă, aceasta putea opta pentru compensarea sumei de încasat cu suma de plătit numai dacă era vorba de sume administrate de aceeași autoritate publică.

De acum: Potrivit modificărilor publicate azi, de acum se poate invoca compensarea dintre suma de încasat și suma de plătit (restantă, curentă sau viitoare) chiar dacă este vorba de autorități publice diferite.

Exemplu: o societate câștigă în instanță procesul cu Primăria pentru restituirea sumei de 1.000.000 lei impozit pe clădiri nedatorat. În același timp, societatea datorează în total 1.000.000 lei către alte trei bugete – de stat, de sănătate și de pensii. Până acum nu putea opera compensarea cu banii ce trebuiau primiți de la bugetul local. De acum, potrivit Normelor ce urmează să apară, compensarea va putea opera.

Urmărește-ne:
0