30.000 lei daune morale pentru o profesoară insultată în online de doi elevi

Vineri, Tribunalul Cluj a confirmat o soluție a Judecătoriei Cluj-Napoca prin care părinții ai doi elevi cu vârsta sub 14 ani au fost obligați să plătească unei profesoare suma de 30.000 lei pentru batjocorirea ei pe grupul de Whatsapp al clasei și pe Facebook (Dosar 26335/211/2019). VeDem Just traduce această decizie pe înțelesul tuturor și susține orice demers pentru apărarea persoanelor agresate în mediul școlar.

FAPTELE: Profesoara BM de la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Cluj-Napoca era diriginte la elevii din clasa a VII-a. În martie 2019, unii elevi de ai săi îi relatează faptele comise de către doi colegi:

– în ultima zi din vacanța mare din anul 2018, Raul – în vârstă de 12 ani – a modificat o poză a profesoarei pe care a asociat-o cu un animal și a postat-o pe grupul de Whatsapp al clasei, apoi în decembrie 2018 a postat  tot acolo o altă poză denigratoare, pe care a setat-o apoi ca imagine de grup;

– în martie 2019, Cosmin – în vârstă de 13 ani – a creat un cont de Facebook pe numele profesoarei, folosind cele două poze primite de la Raul: una a pus-o ca poză de profil, cealaltă ca imagine de coperta a contului. El a dat mesaje colegilor pentru a da accept la cont, spunând că este creat de el.

SOLICITĂRI: Profesoara a cerut 50.000 lei despăgubiri pentru rușinea îndurată și publicarea hotărârii într-un cotidian central. A justificat suma pretinsă prin aceea că insulta adusa numelui si imaginii sale a fost popularizată printre elevii din acea clasă, dar și din alte clase, care au aderat la contul fals de FB. În felul acesta i s-a afectat viața sa privată, demnitatea, dreptul la imagine și autoritatea sa profesională.

PÂRÂȚII: Pentru că elevii aveau la data faptelor vârsta sub 14 ani, au fost chemați la proces părinții lor. Părinții lui Raul au arătat că acesta a făcut o glumă, o prostie copilărească, modificând o fotografie la care a atașat porecla profesoarei așa cum o cunoaște toată lumea, că a postat pe Whatsapp în afara orelor de curs, că aceasta este o formă a libertății de exprimare, că profesoara nu este membră pe acel grup, care este privat, că a fost nevoit în cele din urmă să se mute la altă școală. Părinții lui Cosmin au arătat că el nu are cont de Whatsapp, dar a recunoscut că el a deschis contul de FB pe numele profesoarei, dar că l-a șters după o zi.

DOVEZI:

– Profesoara a depus la dosar capturi de ecran cu postările considerate insultătoare;

– Un profesor a relatat despre rușinea îndurată de profesoară, care a devenit abătută, retrasă și distantă. Un  alt profesor a relatat că a aflat cele întâmplate de la alți profesori și de la un elev mai mic, de a VI-a, care a primit pozele de la unul din cei doi autori și că, la rândul său, ca profesor, s-a simțit ofensat de cele întâmplate la școală;

Alți doi martori au spus că Raul este un elev excepțional, că a postat pe un grup privat, că a vrut să facă o glumă și că s-a mutat de la școală, fiind etichetat de cei din jur cu privire la acest incident.

HOTĂRÂREA: Pe data de 31 mai 2021, Judecătoria Cluj-Napoca a decis să oblige părinții celor doi elevi minori să plătească profesoarei, împreună, suma de 30.000 lei și să publice hotărârea într-un ziar, pe cheltuiala lor. Unul dintre elevi și profesoara au fost nemulțumiți de soluție, pe care au contestat-o cu apel. Pe data de 8 noiembrie 2023, Tribunalul a menținut în întregime sentința Judecătoriei. Motivarea hotărârii poate fi citită aici sau aici.

CODUL CIVIL:

– drepturi: Orice persoană fizică are dreptul la respectarea demnității sale, fiind interzisă orice atingere adusa onoarei și reputației sale (art. 72) și la ocrotirea demnității sale (art. 252).      De asemenea, are dreptul la propria imagine (art. 73) și este considerată o atingere aduse vieții private utilizarea, cu rea-credință, a numelui și imaginii sale (art. 74 lit. h).

– obligații: Fiecare trebuie să respecte regulile de conduită și să nu încalce drepturile altora (art. 1349 alin. 1). Cel care produce altuia, chiar și cu cea mai mică vină, o pagubă trebuie să o repare (art. 1357). Pentru pagubele create de minori, chiar dacă ei au acționat fără discernământ, reparația se face de către părinți (art. 1372), întrucât  aceștia au – în primul rând – obligația de educare a copiilor lor minori (art. 351).

– repararea daunelor: Reparația se face pentru orice fel de prejudiciu (art. 1381 alin. 1), inclusiv nepatrimonial (art. 1531 alin. 3). Cel vătămat poate cere instanței obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii judecătorești (art. 253 alin. 3 lit. a).

ARGUMENTELE INSTANȚEI:  

Demnitatea exprimă onoarea, prestigiul, considerația, cinstea, stima, buna credință, probitatea, corectitudinea, onestitatea, respectul, imaginea, prețuirea de care se bucura o persoană, atât din partea sa însăși, cât și din partea celorlalți;

–  Prejudiciile nepatrimoniale sunt cele care sunt cauzate prin atingerile aduse personalității afective sau sociale ale unei persoane, cum ar fi moartea unei rude apropiate, atingerile aduse vieții private sau intime, atentatele la onoarea, demnitatea si cinstea victimei, iar repararea acestui tip de prejudiciu poate fi făcută atât în natură, cât și prin echivalent bănesc, în acest din urma caz suma reprezentând o compensație pecuniară pentru suferința creată;

Afectarea profesorului: Faptele celor doi elevi au adus atingere dreptului reclamantei la demnitate, cauzând-i prin aceasta un prejudiciu nepatrimonial, deoarece martorii audiați în cauză au dovedit faptul că reclamanta a fost foarte afectată ca urmare a celor întâmplate, atât pe plan psihic, cat si din perspectiva imaginii sale. Deși raportul dintre dascăl și fiecare elev este unul singular, el afectează în mod indirect și raportul dintre dascăl și ceilalți elevi din clasa și școală, putând duce la scăderea autorității morale și didactice a profesorului, atât în plan obiectiv, cât și în plan subiectiv, prin consecințele negative pe care le are, în mod firesc, asupra psihicului oricărei ființe umane, o acțiune de batjocorire, cu atât mai mult atunci când aceasta este făcută în public.

Părinții educă: Părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare a copiilor lor minori. Ei sunt primii care „scriu” pe sufletele copiilor, modelându-le caracterul și conștiința. Ulterior, la aceasta misiune se alătură și dascălii, cărora nimeni alții decât părinții le încredințează copiii în acest sens, dar este evident că revine tot părinților sarcina de a învață copiii că au obligația de a manifesta respect față de dascăli, atât ca profesori, cât și ca ființe umane, după cum părinților le revine și obligația de a supraveghea copiii.

– „Prostie copilărească”: În speță exista o carență evidentă, atât în îndeplinirea obligației de supraveghere, cât și în atitudinea părinților de a-și învăța copiii că datorează respect cadrelor didactice, deoarece din orice unghi și cu oricâtă îngăduință ar fi privită, activitatea de batjocorire a unui cadru didactic nu poate fi niciun moment considerată doar o „copilărie/o prostie copilărească”;

Ștergerea contului: Cosmin a șters contul de Facebook creat pe numele reclamantei a doua zi după ce l-a înființat, dar acest lucru este lipsit de relevanță sub aspectul săvârșirii faptei, care a fost instantanee: prin simpla postare a fotografiilor asociate cu numele reclamantei, acestea au fost puse la dispoziția unui număr nelimitat de utilizatori ai platformei.

Modalități de reparare: Modalitatea optimă de reparare a prejudiciului cauzat reclamantei constă atât din plata unor despăgubiri, cât și din prezentarea publică de scuze. De aceea, părinții vor achita profesoarei suma de 30.000 lei, cu titlu de despăgubiri și sunt obligați la publicarea, pe cheltuiala proprie, a prezentei hotărâri într-un cotidian local de largă audiență. Cuantumul despăgubirilor a fost stabilit, atât cu luarea in considerare a gravitații valorilor sociale lezate, cât și a naturii prejudiciului cauzat profesoarei, precum și a faptului că pentru repararea acestui prejudiciu s-a dispus si măsura publicării hotărârii. Dacă părinții nu vor plăti suma, vor fi executați silit: se vor popri conturile lor din bănci pentru a se retrage banii necesari profesoarei, iar dacă nu există conturi li se vor scoate la vânzare bunurile din casă.

Urmărește-ne:
0