27 febr. – Ziua Mondială ONG

Pe data de 27 februarie 2014 a fost inaugurată pentru prima dată la nivel internațional „Ziua Mondială ONG” (World NGO Day), ce fusese stabilită prin rezoluția din 2012 a celui de al zecelea forum organizat de Rețeaua ONG-urilor de la Marea Baltică. Această zi s-a instituit pentru a inspira oamenii să fie mai activi în domeniul ONG-istic. În lume sunt peste 10 milioane de ONG-uri.

Prin ONG (organizație neguvernamentală) se înțelege un grup de persoane cu interese și obiective comune. Un ONG nu este înființat de guvern și nu reprezintă guvernul, este independent față de partidele politice, utilizează expertiza membrilor implicați, nu urmărește obținerea unui profit pentru membrii săi și se bazează pe contribuția lor voluntară. ONG-urile sunt forme de exprimare ale societății civile; alte forme organizate ale societății civile sunt: grupurile civice, partidele politice, cultele religioase, mass-media, sindicate.

În România, prin O.G nr. 26/2000 s-a stabilit două feluri de ONG-uri: asociații și fundații. Pentru a dobândi personalitate juridică membrii lor trebuie să semneze un statut, să stabilească un sediu, să aibă un patrimoniu inițial și să rezerve denumirea la Ministerul Justiției. Organizația trebuie înscrisă în registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătorie pentru a deveni persoană juridică, cu identitate distinctă de membrii săi.

Asociația are minim trei membri. Ei se înțeleg să folosească resursele materiale, cunoștințele și munca lor pentru a realiza o activitate în interesul tuturor, în interesul unei colectivități sau în intersul lor însă, nepatrimonial. Își poate constitui structuri teritoriale, înscrise în registrul judecătoriei: filiale, cu minim doi membri și organe proprii de conducere – cu personalitate juridică și sucursale – fără personalitate juridică. Este condusă de adunarea generală, hotărârile sale sunt puse în executare de consiliul director, modul de cheltuire a banilor se verifică de către cenzor, iar președintele reprezintă asociația.

Fundația este înființată de una sau mai multe persoane care alocă un anumit patrimoniu pentru a se realiza un interes al tuturor sau al unei colectivități. Este condusă de consiliul director. Poate înființa filiale și trebuie să aibă un cenzor.

Două sau mai multe asociații sau fundații pot alcătui o federație. Aceasta se înscrie în registrul ținut de tribunal. Un tip special de asociație este organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Asociațiile, fundațiile și federațiile pot înființa societăți comerciale. Autoritățile publice și instituțiile administrative trebuie să aibă structuri pentru relația cu mediul asociativ. De aceea, după înființare, ONG-urile trebuie să solicite luarea în evidență de către acestea.

Ministerul Justiției ține evidența tuturor ONG-urilor într-un Registru Național. În România sunt înregistrate peste 120.000 de asociații, fundații și federații românești și sunt recunoscute câteva zeci de ONG-uri străine.

Există și ONG-uri internaționale. Cele mai cunoscute sunt: Amnesty International, Freedom House, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Greenpeace International, Save the Children, Human Rights Watch.

VeDem Just a fost înființată în anul 2015, i s-a acordat personalitate juridică prin încheierea nr. 26 din 2016 a Judecătoriei sector 3 București și a fost înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor la nr. 12 din data de 25. 02.2016, moment în care a devenit persoană juridică.

jurist, Gianina Clop

Urmărește-ne:
0