25 noiembrie – Ziua Internațională de Eliminare a Violenței împotriva Femeilor

Ziua Internațională de Eliminare a Violenței împotriva Femeilor (International Day for the Elimination of Violence against Women) a fost stabilită în 1999 prin Rezoluția 54/134 adoptată de către AG a ONU, cu scopul de a preveni și elimina violența împotriva femeilor și fetelor din întreaga lume.


Instrumente la nivel ONU:

  • 1979: Convenția privind eliminarea formelor de discriminare împotriva femeilor (ratificată de România prin Decretul nr. 342/1981). Organismul de monitorizare este Comitetul CEDAW care primește plângeri și face recomandări statelor;
  • 1993: Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor, prin care se definește violența împotriva femeilor ca orice act de violență ce are ca rezultat vătămări sau suferințe fizice, sexuale sau psihologice, fiind incluse și amenințările cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă au loc în viața publică sau cea privată;
  • 2010: crearea UN Women.

Instrumente la nivel CoE:

  • Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (ratificată de România prin Legea nr. 30/2016). Organismul de monitorizare este GREVIO. În anul 2021, acesta a elaborat o recomandare privind dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor ce tratează body shaming (batjocorirea formei, dimensiunii sau înfățișării), cyber-flashing (trimiterea online a imaginilor sexuale nesolicitate), doxing (partajarea online a informațiilor personale fără consimțământ), dispozitive de urmărire de tip stalkerware sau spouseware (pot accesa contactele, jurnalele de apeluri, fotografiile, videoclipurile, mesajele SMS și chiar locația fizică a cuiva).

În România:

  • violența în familie este pedepsită conform art. 199 C.pen, majorându-se limitele de pedeapsă cu o pătrime; În ultimii 8 ani, în Romania, 426 de femei şi fete au fost ucise de un membru de familie;
  • prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor sunt susținute de Rețeaua VIF care cuprinde 25 de organizații ale societății civile implicate în promovarea drepturilor femeilor, protecția supraviețuitoarelor violenței de gen și combaterea discriminării pe criterii de gen;
  • prevenirea și combaterea violenței domestice sunt reglementate prin Legea nr. 217/2003. Există 8 tipuri de violență domestică: verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală, cibernetică. Organismul statal care se ocupă de prevenirea și combaterea violenței domestice este ANES. Număr telefon destinat victimelor violenței domestice: 0800.500.333.

Pagini dedicate: ONU, CoE1 și CoE2; #togetherforwomenssafety

De asemenea, de azi și până la 10 decembrie, când este Ziua Internațională a Drepturilor Omului, se desfășoară campania 16 zile de activism împotriva violenței de gen, inițiată în anul 1991 de Center for Women’s Global Leadership. În toată lumea sunt organizate diverse acțiuni pentru a crește gradul de conștientizare, a încuraja și a crea oportunități de discuție asupra dificultăților întâlnite și a soluțiilor cu privire la acest fenomen. Această inițiativă este încurajată începând cu anul 2008 de către Secretarul General al ONU prin campania UNiTe, în cadrul căreia s-a declarat data de 25 a fiecărei luni din an drept „Orange Day” – portocaliul fiind culoarea ce simbolizează un viitor fără violență împotriva femeilor.

Site dedicat: AICI; #LetsEndFemicide, #16days; #OrangeTheWorld

Andreea Ember, Cristi Danileț

Urmărește-ne:
0