Comisia Veneţia faţă de propunerile maghiare de modificarea Constituţiei

Ungaria vrea să îşi modifice Constituţia. Comisia de la Veneţia critică câteva norme noi într-o Opinie/Aviz adoptat pe 3 iulie 2021. Am extras aspecte de interes pentru România:

  1. Căsătoria este uniunea dintre un bărbat şi o femeie.

Comisia arată că la nivelul Europei statele sunt libere să decidă ce sex să aibă cei cărora le acordă dreptul de a se căsători. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu consacră acest lucru ca drept fundamental pentru persoanele de acelaşi sex. Este prevăzut în mod expres diferenţa de sex la căsătorie în Armenia, Bulgaria, Croaţia, Georgia, Latvia, Lituania, Moldova, Montenegru, Polania, Russia, Serbia, Slovacia, Ucraina, Belarus.

În Ungaria, cuplurile de acelaşi sex sau de sex diferit au dreptul la parteneriat civil (concubinaj), iar cei de acelaşi sex la parteneriat înregistrat, încă din anul 2009 – dar aici fără dreptul de adopţie. Modificarea din Constituţie nu îi va afecta.

2. Mama va fi o femeie, tata va fi un bărbat.

Potrivit acestei modificări, adopţia copiilor va fi numai pentru cuplurile heterosexuale căsătorite, nu şi pentru personae singure sau pentru cupluri de acelaşi sex. Comisia arată că nici CEDO, nici Constituţia Ungariei nu permite discriminarea în funcţie de orientarea sexuală.

Acum se permite adopţia de către o persoană singură, indiferent de orientarea sexuală şi dacă treăieşte într-un cuplu. După modificări, acest lucru nu va mai fi posibil. Asta înseamnă că s-ar elimina dreptul la adopţie pe care acum îl au persoanele homosexuale, ceea ce este problematic.

3. Se va respecta dreptul la identitate al copilul ce corespunde cu sexul avut la naştere

Ungaria susţine că sexul este cel avut la naştere şi nu poate fi schimbat. Nu se recunoaşte vreun drept al persoanelor trans sau inter. În caz de schimbare de sex, dpdv legal persoana va avea sexul de la naştere. Comisia arată că dreptul la identitate se bazează nu doar pe sex, ci şi pe gen. Modificările care se intenţionează nu trebuie să afecteze drepturile persoanelor trans recunoscute legal.

4. Educaţia copiilor trebuie să se facă conform valorile bazate pe identitatea constituţională maghiară şi pe cultura creştină.

Educaţia este un drept, iar religia este o libertate. În Ungaria însă, educaţia se face în majoritate la nivel de stat, este publică. Statul ar putea oferi o anumită ideologie proprie ca fiolosofie de viaţă, ceea ce este discutabil dpdv al drepturilor fundamentale. Educaţia religioasă nu este în programa şcoalră, este lăsată în sarcina bisericilor, dar părinţii o pot cere la şcoală.

Cu privire la educaţia sexuală, lecțiile nu pot fi considerate că încalcă dreptul părinților la educație decât dacă acestea urmăresc un scop de îndoctrinare care poate fi considerat ca nerespectând religia sau convingeri filozofice ale părinților. Acolo unde se face, are ca obiectiv prevenirea violenței sexuale şi exploatare, care reprezentă o amenințare reală pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor și împotriva cărora trebuiau protejați la toate vârstele. Pe de altă parte, unul dintre obiectivele educația furnizate de stat este să pregătească copiii pentru realitățile sociale, iar aspectele sexuale justifică educația copiilor foarte mici care frecventează grădinița sau școala primară. Nu există o obligaţie a statelor de a face educație sexuală în școli, dar acolo unde se face ea trebuie să fie nediscriminatorie față de indivizi și promovarea valorilor constituționale să nu conducă la ignorarea și respectarea diversității opiniilor religioase și a identităților sexuale.

Urmărește-ne:
0