Strategia UE privind drepturile copilului

Pe data de 24 martie 2021, Comisia Europeană a elaborat Strategia UE privind drepturile copilului pentru 2021-2024. Aceasta cuprinde șase domenii tematice și propune măsuri concrete:

  1. Copiii ca agenți ai schimbării în viața democratică: redactarea de legi pe înțelesul copiilor, consultări cu copiii privind viitorul Europei, Pactul climatic, Pactul verde.
  2. Dreptul copiilor de a-și valorifica pe deplin potențialul, indiferent de mediul social din care provin: combaterea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor, sănătate mentală pentru  copii, alimentație sănătoasă și durabilă în școli.
  3. Dreptul copiilor de a duce o viață ferită de violență: combaterea violenței bazată pe gen și violenței domestice, protecția copilului, combaterea violenței în școli, interzicerea pedepselor corporale.
  4. Dreptul copiilor la o justiție care este în interesul lor, indiferent dacă sunt victime, martori, suspecți, acuzați de săvârșirea unei infracțiuni sau părți în cadrul unei proceduri judiciare: cursuri judiciare specializate, aplicarea Orientărilor CoE din 2010 privind justiția în interesul copilului, alternative la detenție, mediere.
  5. Dreptul copiilor de a naviga în condiții de siguranță în mediul digital și de a profita de oportunitățile oferite de acesta:  dezvoltarea competențelor digitale de bază în rândul copiilor, combaterea comportamentului dăunător din mediul online, eliminarea conținutului ilegal.
  6. Drepturile copiilor pe plan internațional: 10 % din fondurile destinate ajutorului umanitar va fi pentru sprijinirea educației copiilor aflați în situații de urgență și de criză prelungită, plan de acțiune pentru tineret pentru a promova participarea lor la nivel mondial și a consolida capacitățile de protecție a copilului în cadrul delegațiilor UE, toleranță zero la exploatarea prin muncă a copiilor.

Legislație specifică: La nivel european, art. 3 alin. (3) din Tratatul privind UE stabilește ca obiectiv promovarea protecției drepturilor copilului. Art. 24 din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE garantează protecția drepturilor omului de către instituțiile UE și de statele membre ale UE. Convenția ONU privind Drepturile Copilului din anul 1989 este primul instrument universal cu efect obligatoriu în domeniul drepturilor copilului; are 193 state părți, dintre care 28 sunt membre ale UE; ea tratează drepturile civile, politice, sociale, economice și culturale ale copiilor.

Politicile UE privind drepturile copiilor: AICI. Drepturile copiilor protejate de PE: aici. Manual de drept european privind drepturile copilului: AICI

judecător, Cristi Danileț

Urmărește-ne:
0