Noul Regulament-cadru școlar

La data de 1 septembrie 2022 intră în vigoare noul Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Prin Ordinul nr. 4183/2022 ministrul educației a aprobat noul ROFUIP. Respectarea sa de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevi este obligatorie. ROFUIP stabilește: organizarea unitățile de învățământ: dobândirea…

Continue Reading