VeDem Just solicită publicarea Tabloului mediatorilor

Asociaţia VeDem Just are şi mediatori printre membrii săi şi, în statutul său, organizaţia are înscris dreptul de reprezentare a intereselor mediatorilor.

Constatând că de doi ani de zile nu a mai fost publicat în Monitorul Oficial un Tablou al mediatorilor şi văzând că actualizarea lui este o obligaţie periodică – cel târziu anuală – a Consiliului de mediere, VeDem Just a formulat azi, în mod oficial, o cerere administrativă. Prin aceasta, am solicitat Consiliului de mediere să procedeze la actualizarea şi publicarea Tabloului mediatorilor în Monitorul Oficial şi punerea lui la dispoziţia celor interesaţi, la sediul Consiliului de mediere, pe site-ul cmediere.ro, la sediul tuturor instanţelor judecătoreşti, la sediul fiecărei primării şi prefecturi, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei.

Temeiul legal al solicitării noastre îl constituie dispoziţiile art. 20 lit. f) din Legea nr. 192/2006, art. 12 alin. (1) şi alin. (3) din lege, art. 26 alin. (7) şi (8) din Statutul profesiei de mediator aprobat prin Hotărârea nr. 39/2015 a Consiliul şi art. 18 alin. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere aprobat prin hotărârea nr. 5/2007 a Consiliului.

Aşteptăm răspunsul Consiliului de mediere. În caz de refuz în a respecta legea sau în cazul în care nu va răspunde solicitării noastre, vom demara procedura de contencios administrativ.

Urmărește-ne:
0