LEGE NOUĂ: simplificarea birocraţiei

Azi intră în vigoare Legea nr. 9/2023 care prevede obligaţii şi interdicţii pentru instituţiile publice şi organele administraţiei publice locale şi centrale: în vederea simpificării birocraţiei:

OBLIGAŢII

 • Cererile vor fi puse la dispoziţia publicului în format electronic;
 • Copia cărţii de identitate se va accepta prin email;
 • Permit fotocopierea gratuită a documentelor de la dosar, altele decât cele care provin de la instituţiile centrale;
 • să-și informatiza procesele și procedurile;
 • să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației;
 • să ofere metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată;
 • să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are și este de acord să furnizeze o adresă de poștă electronică;
 • să publice seturi de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro.

INTERDICŢII: Nu se vor mai solicita de la populaţie:

 • copii legalizate de pe documente, ci ele vor fi semnate pentru conformitate de funcţionarul care le primeşte;
 • copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale;
 • dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie.
Urmărește-ne:
0

One Reply to “LEGE NOUĂ: simplificarea birocraţiei”

Comments are closed.