CtEDO decide: semnarea hotărârii de un alt judecator din complet nu încalcă drepturile omului


Azi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că nu se încalcă regulile procesului echitabil dacă, după pronunţarea soluţiei, semnarea motivelor redactate pentru acea hotărâre se face de un alt judecător din complet în locul celui care se pensionase între timp. Este vorba de cauza Iancu c. România (dosar nr. 62915/17) şi o priveşte pe judecătoarea Livia Stanciu.

Situaţia din România: Olimpia Mirela Iancu era directoarea unei bănci din Oradea. Ea a fost urmărită penal de DNA pentru complicitate la înşelăciune. În februarie 2016 ICCJ, în complet de trei judecători, a condamnat-o la un an de închisoare. Ea a formulat apel şi, în iunie 2016, completul de cinci judecători ai ICCJ a respins apelul şi a menţinut soluţia primei instanţe; minuta deciziei este semnată de toţi aceşti judecători. În iulie 2016 unul dintre judecători (Livia Stanciu) se pensionează. Motivele deciziei sunt redactate de magistratul asistent al completului. În locul judecătorului pensionat semnează preşedintele ICCJ, Cristina Tarcea, în baza unui text din Codul de procedură penală care prevede acest lucru.

Principii: Curtea de la Strasbourg reaminteşte că atunci când se schimbă un judecător din completul de judecată, trebuie reluată audierea martorilor şi a inculpatului. Astfel, hotărârea trebuie dată de judecătorii în faţa cărora s-au administrat probele. De asemenea, Curtea a stabilit că atunci când la judecată participă un judecător, tot el trebuie să fie nu doar cel care pronunţă soluţia, ci şi cel care redactează şi semnează motivarea hotărârii.

Aplicarea principiilor la caz: Pentru situaţia din România, CtEDO constată că adoptarea unei soluţii trece prin trei etape: pronunţarea soluţiei, redactarea hotărârii şi semnarea hotărârii. În cauza de faţă, hotărârea dată de curtea supremă a fost pronunţată de un complet de judecată alcătuit din aceeaşi judecători care au analizat toate probele. Legea română permite să se desemneze pentru redactare un judecător sau magistrat asistent. Redactarea s-a făcut aici de către magistratul asistent care a participat la audieri şi deliberare. Pensionarea unui judecător după momentul pronunţării este o imposibilitate obiectivă de a semna hotărârea redactată. Nu există nicio dovadă că Tarcea ar fi participat la audieri, la deliberare sau la redactare, ci aceasta a semnat “pentru Livia Stanciu”, nu în numele său propriu.

Situaţia în alte ţări: Curtea a constatat că în unele ţări hotărârea completului o semnează doar preşedintele; în altele, semnează preşedintele şi grefierul; doar în 9 din 47 ţări trebuie să semneze toţi membrii completului; sunt ţări în care, în locul unui judecător lipsă, semnează un alt judecător al completului, iar în alte ţări semnează o persoană străină de complet.

judecător Cristi Danileţ

Urmărește-ne:
0