Scrisoare deschisă CNATDCU

VeDem Just se declară ferm împotriva oricărei forme de legiferare care ar putea încuraja plagiatul sau furtul intelectual!

Semnăm alături de alte 180 de organizații, profesori universitari, persoane publice, persoane civice, această scrisoare deschisă adresată Președintelui României de a opri această inițiativă de modificare a Regulamentul CNATDCU.

CNATDCU are nevoie de sprijin, nu de piedici în calea unei culturi etice universitare!

Scrisoare deschisă

Domnului Klaus Iohannis, Președintele României 

28 iulie 2021

Domnule Președinte,

Cu o zi înainte să faceți public raportul proiectului „România Educată”, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a pus în dezbatere o propunere de ordin ministerial care, în opinia noastră, periclitează ireversibil eforturile mediului academic de a promova etica și integritatea în universități.

Vă solicităm ca, în calitate de inițiator al proiectului național „România Educată”, să vă exprimați public punctul de vedere față de consecințele pe care le va avea asupra funcționării CNATDCU – și a “culturii integrității” pe care proiectul dvs. își propune să o clădească – recenta inițiativă a ministrului Sorin Cîmpeanu.

Concret, proiectul propus de ministrul Educației modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și aduce schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat.

Acest proiect a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educației la data de 13.07.2021, deși a fost respins de Consiliul general al CNATDCU cu 15 voturi „împotrivă” și 3 abțineri[1].

Modificările propuse de ministrul Sorin Cîmpeanu reprezintă, în opinia noastră, o formă mascată de amnistiere individuală a plagiatorilor și îi favorizează pe cei vinovați de fraudă academică.

În plus, schimbările creează mecanisme legale de salvare a plagiatorilor, dar și instrumente care vor îngreuna – sau chiar vor face imposibilă – emiterea unor verdicte de plagiat.

1. Analizarea unei teze de doctorat in integrum reprezintă cea mai periculoasă capcană mascată a acestui proiect de modificare a legislației CNATDCU.

O teză de doctorat poate fi declarată plagiată și dacă în conținutul ei se regăsesc câteva pagini plagiate, nefiind necesară analizarea ei in integrum pentru a se emite un verdict. La fel de bine, într-o teză de doctorat se poate constata plagierea unei idei, care se poate concentra într-o singură pagină. În multe situații, verificarea integrală a unei teze de doctorat este imposibil de realizat din cauza limitărilor obiective pe care le poate avea o comisie de analiză: accesul la surse bibliografice sau cunoașterea de către experți a tuturor lucrărilor publicate vreodată pe un anumit subiect/domeniu. De asemenea, analizarea in integrum a unei teze de doctorat poate prelungi excesiv de mult emiterea unui verdict, ducând la o tolerare de facto a plagiatelor pe perioade care pot să acopere aproape întreaga carieră academică sau profesională a unor persoane bănuite de plagiat. Prin comparație, în prezent, deși termenul legal de emitere a unui verdict este de 45 de zile și se analizează strict doar porțiunile sesizate de un reclamant, există teze de doctorat pentru care nu s-a emis un verdict nici după cinci ani[2] de la înregistrarea unei sesizări. Este ușor de înțeles de ce obligativitatea analizei in integrum ar putea duce la amânarea unui verdict sine die.

2. Conform proiectului, sesizările care vizează teze de doctorat deja analizate vor fi declarate admisibile doar dacă acestea privesc alte capitole dintr-o teză sau dacă aduc elemente noi, care nu au fost cunoscute anterior de CNATDCU. Pot exista situații în care lucrările-sursă sunt într-adevăr cunoscute de comisie, fiind menționate în sesizare, dar să fie excluse din analiză din cauza accesului limitat la acestea. Noile reguli statuează că lucrări excluse din analiză din motive operaționale nu mai pot fi invocate niciodată în sesizările de plagiat.

Prin această măsură se încearcă eliminarea posibilității de a depune o nouă sesizare pentru o parte dintr-o teză de doctorat care a fost declarată neplagiată fie într-un mod părtinitor, fie din cauza unor limitări obiective, dar temporare. S-ar putea ajunge, astfel, la situații în care unei persoane să-i fie refuzat dreptul legitim de a face o sesizare, chiar dacă este vorba despre un autor care constată că el însuși a fost plagiat într-o teză de doctorat. Astfel, deși un autor plagiat ar putea identifica dovezi solide de plagiat care nu au fost analizate din toate perspectivele de o comisie anterioară, acesta nu ar putea să depună o nouă sesizare.

3. O altă modificare majoră se referă la excluderea UEFISCDI din procedura de sesizare a plagiatului și la înființarea unei noi structuri – Serviciul Secretariat CNATDCU – ale cărei atribuții vor include pronunțarea asupra condițiilor de admisibilitate a unei sesizări care se referă la conținutul științific al unei teze de doctorat. În plus, propunerile ministrului Educației introduc un nou filtru – un aviz al Direcției Juridice a Ministerului Educației – care ar urma să-și dea obligatoriu acordul, în premieră istorică, pe procedura de admitere a unei sesizări de plagiat.

Această procedură de triere birocratică a sesizărilor prin Serviciul Secretariat CNATDCU devine un instrument de selecție a priori, de către persoane care nu au competențele necesare pentru a se pronunța asupra conținutului științific al tezelor de doctorat, care acoperă toate domeniile doctorale recunoscute prin legislația românească.

CNATDCU funcționează prin intermediul unor comisii de specialitate, în care cadre didactice și cercetători cu o mare expertiză pe un anumit domeniu academic analizează tezele de doctorat și de abilitare.

De asemenea, în procedura de admitere a sesizărilor a fost inclusă și Direcția Juridică a Ministerului Educației, care ar urma să ateste legalitatea referatului de admitere întocmit de Serviciul Secretariat CNATDCU, fapt care va birocratiza și va îngreuna excesiv procedura de sesizare.

Stimate domnule Președinte Klaus Iohannis,

Toate aceste modificări sunt contrare demersului declarat al “României Educate” de promovare a unei “culturi a integrității” în mediul universitar, una în care “buna guvernanță, etica și integritatea devin valori fundamentale” până în 2030.

Credem că este nevoie ca actorii politici să își asume importanța educației ca pilon central pentru o Românie democratică și prosperă prin promovarea valorilor profesionalismului și integrității.

Un sistem academic care nu se află sub semnul integrității este un sistem fără viziune, sortit eșecului, iar România contemporană nu își poate permite un eșec sistemic la nivelul învățământului doctoral și al cercetării științifice.

Ați vorbit, încă din primul dvs. mandat prezidențial, despre “a-i sancţiona pe cei care au copiat şi pentru a salva bunul renume al celor care nu au copiat” și despre datoria instituțiilor României de a trasa o demarcație fără de echivoc între meritocrație și impostură.

În calitatea dumneavoastră de inițiator al proiectului „România Educată”, vă solicităm pe această cale să împiedicați transformarea propunerii de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CNATDCU, inițiată tocmai de ministrul pe care l-ați desemnat să implementeze proiectul, într-o modalitate legală de salvare a plagiatorilor.  

Demersul de reașezare a valorilor în domeniul educației, până în 2030, este unul ambițios.

Aveți, ca promotor al “României Educate”, și responsabilitatea morală de a veghea ca valorile-cheie la care aspiră mediul academic românesc să nu fie deturnate.

Semnatari:

 1. AD ASTRA
 1. ASOCIAȚIA ROMÂNIA VIE
 1. ASOCIAŢIA VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI JUSTIŢIE – VEDEM JUST
 1. CORUPȚIA UCIDE
 1. FEDERAȚIA SINDICALĂ HERMES
 1. FUNKY CITIZENS
 1. FREEDOM HOUSE
 1. GEEKS FOR DEMOCRACY
 1. GRUPUL PENTRU DIALOG SOCIAL
 1. INIȚIATIVA ROMÂNIA
 1. #REZISTENȚA
 1. RESET
 1. VĂ VEDEM DIN SIBIU
 1. CRISTINA ALBU, profesor asociat University of Missouri – Kansas City, Department of Art and Art History
 1. SORIN ALEXANDRESCU, profesor emerit al Universității din Amsterdam, profesor asociat la Universitatea din București
 1. LIVIU ANDREESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Sociologie)
 1. RALUCA ANDREESCU, lector universitar
 1. MIRCEA ANGHELESCU, profesor universitar emerit
 1. MARIAN APRODU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)
 1. BRÎNDUȘA ARMANCA, jurnalistă, profesor universitar
 1. IULIANA ARMAȘ, profesor universitar, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)
 1. LUCIAN ANCU, data scientist
 1. ANDREI AVRAM, profesor universitar
 1. CĂTĂLIN AVRAMESCU, conferențiar universitar
 1. VIOREL BARBU, profesor universitar, membru al Academiei Române, fost președinte CNATDCU
 1. ALEXANDER BAUMGARTEN, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)
 1. CEZAR BĂLĂȘOIU, lector universitar
 1. VLAD BEDROS, lector universitar
 1. IOANA BICAN, profesor universitar, membră a Consiliului Științific al UBB, membră a CNATDCU (Comisia Filologie),  membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS)
 1. LIDIA BODEA, doctor în litere, editor
 1. VASILE BRÎNZĂNESCU, cercetător științific gradul I, membru Consiliul general CNATDCU (președinte Panelul nr. 1)
 1. PAUL BRUSANOWSKI, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)
 1. CONSTANTIN EMIL BUCUR, asistent universitar
 1. DUMITRU BULGARIU, profesor universitar
 1. CAROL CĂPIȚĂ, profesor universitar
 1. DORU VALENTIN CĂSTĂIAN, profesor la Liceul “Dimitrie Cuclin” Galați, profesor asociat la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
 1. CARMEN CHIFIRIUC, profesor universitar
 1. CĂTĂLIN CIOABĂ, lector universitar, scriitor
 1. NICU CIOBOTARU, cercetător științific gradul III
 1. CIPRIAN CIOCAN, facilitator comunitar 
 1. ALEXANDRA CIOCÂRLIE, cercetător științific gradul II
 1. LIVIUS CIOCÂRLIE, profesor universitar emerit, scriitor
 1. ADRIAN CIOFLÂNCĂ, istoric
 1. COSMIN CIOTLOȘ, lector universitar
 1. ALEXANDRU LAURENȚIU COHAL, cercetător
 1. ROBERT CORAVU, lector universitar
 1. ANDREI CORNEA, profesor universitar
 1. SORANA CORNEANU, conferențiar universitar
 1. PAUL COZIGHIAN, jurnalist și regizor
 1. VALENTIN CRĂCIUN, cercetător științific gradul I
 1. PETRICĂ CRISTEA, conferenţiar universitar
 1. ANCA CRIVĂȚ, profesor universitar
 1. CLAUDIA DĂRĂBAN, cercetător postdoctoral
 1. SORIN DĂSCĂLESCU, profesor universitar, membru al CNATDCU (Comisia Matematică)
 1. MIHAI DEMETRIADE, istoric
 1. CAIUS DOBRESCU, profesor universitar
 1. CRISTIAN DOGARU, Associate Professor, School of Social Sciences and Humanities, University of Suffolk
 1. DACIAN DRAGOȘ, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Juridice), președinte al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)
 1. SIMONA DRĂGAN, conferențiar universitar
 1. CRISTIAN DUCU, expert în Etică, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics
 1. GELU DUMINICĂ, profesor asociat, Universitatea din București
 1. CARMEN DUMITRESCU, jurnalist
 1. LUCIAN IONEL DUMITRESCU, cercetător la HORTING
 1. MARIUS DUREA, profesor universitar
 1. GEORGE EPURESCU, cercetător științific gradul II
 1. MIHAI LAURENȚIU FUIOREA, profesor doctorand
 1. ȘTEFAN FIRICĂ, lector universitar
 1. NICOLETA MIHAELA FLOREA, cercetător științific gradul III
 1. SANDA FOAMETE, regizor și producător video, activist civic
 1. CĂTĂLIN GALEŞ, profesor universitar
 1. DINU GHEORGHIU, profesor emerit, fost membru CNATDCU
 1. SIMONA GHERGHINA, profesor universitar
 1. LUCIANA ALEXANDRA GHICA, conferențiar universitar
 1. OLGA GRĂDINARU, asistent universitar
 1. MIRCEA GUINĂ, profesor (Optoelectronică), Universitatea Tampere
 1. ANDREEA GUȘĂ, cadru didactic asociat, Universitatea din București
 1. ANDREEA GROZA, cercetător științific gradul II, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației
 1. ATTILA IAKOB, cercetător
 1. ARLEEN IONESCU, profesor universitar, membră a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)
 1. EMIL IONESCU, profesor universitar
 1. GEORGETA-ANCA IONESCU, redactor de carte Ed. Humanitas
 1. DELIA IONESCU-KRUSE, cercetător științific gradul I, membră CNATDCU (Comisia Matematică)
 1. MIHAELA IRIMIA, profesor universitar emerit, director CESIC
 1. EUGEN ISTODOR, lector universitar
 1. DANA JALOBEANU, conferențiar universitar
 1. GABRIELA JURUBIȚĂ, lector universitar
 1. IOSIF KIRÁLY, profesor universitar
 1. MIRCEA KIVU, sociolog
 1. GABRIEL LIICEANU, scriitor
 1. SILVIA MARTON, conferențiar universitar
 1. MIHAI MACI, lector universitar
 1. MARINA MANEA, cercetător senior, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)
 1. LIVIU MARIN, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)
 1. LUCIAN MATICIUC, conferențiar universitar
 1. RALUCA MĂRGINEAN, cercetător științific gradul III
 1. CLAUDIU MESAROȘ, conferențiar universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)
 1. LAURA MESINA, conferențiar universitar
 1. MIHAI MICLĂUȘ, cercetător științific gradul II
 1. OCTAVIAN MICU, cercetător științific gradul I
 1. CIPRIAN MIHALI, conferențiar universitar
 1. SERGIU MIȘCOIU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)
 1. ANGELO MITCHIEVICI, profesor universitar
 1. CARMEN MUȘAT, profesor universitar
 1. LUCIAN NASTASĂ-KOVACS, cercetător științific gradul I, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)
 1. IRINA NASTASĂ-MATEI, asistent universitar
 1. VALENTIN NAUMESCU, profesor universitar, președinte al Inițiativei pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)
 1. ZOLTÁN NÉDA, profesor universitar
 1. OANA NEGRU, jurist
 1. MĂDĂLINA NICOLAESCU, profesor universitar
 1. IONUȚ CRISTI NICU, cercetător, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)
 1. MIHAI NICULIȚĂ, conferențiar universitar
 1. ADRIAN NIȚĂ, conferențiar universitar
 1. MÓZES NÓDA, profesor universitar
 1. RALUCA OANCEA, lector universitar
 1. ANDREI OIȘTEANU, cercetător
 1. ALEXANDRU ONACA, lector universitar
 1. CEZAR ONICIUC, profesor universitar
 1. LIVIU ORNEA, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)
 1. ANCA OROVEANU, profesor universitar
 1. DAMIANA OTOIU, lector universitar
 1. LIVIU PAPADIMA, profesor universitar, membru CNATDCU (președinte Comisia Filologie)
 1. RALUCA PARASCHIV, lector universitar
 1. CRISTIAN VALERIU PATRICHE, cercetător științific gradul I, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)
 1. DAN PAVEL, conferențiar universitar, scriitor
 1. OVIDIU PÂȚU, cercetător științific gradul II
 1. MIHAI PEDESTRU, lector universitar
 1. CRISTINA PETRESCU, profesor universitar
 1. DRAGOȘ PETRESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)
 1. VIRGIL PODOABĂ, profesor universitar
 1. MARIAN POPESCU, director onorific Centrul pentru Integritate al UB, membru al Biroului Institutului de Cercetare a Fraudei și Plagiatului Academic (Geneva)
 1. RĂZVAN POPESCU, asistent universitar
 1. CATERINA PREDA, conferențiar universitar
 1. CRISTIAN PREDA, profesor universitar
 1. GABRIEL PREDA, data scientist
 1. CRISTIAN PRESURĂ, cercetător științific
 1. RALUCA-NICOLETA RADU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Științe sociale)
 1. MARIA RĂDOANE, profesor universitar
 1. LAURENȚIU ROZYLOWICZ, profesor universitar, membru CNATDCU (vicepreședinte comisia Științele pământului)
 1. COSIMA RUGHINIȘ, profesor universitar
 1. DUMITRU SANDU, profesor universitar emerit, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)
 1. PAUL GABRIEL SANDU, asistent universitar
 1. TIBERIU BOGDAN SAVA, cercetător științific gradul II
 1. MICHAEL SHAFIR, profesor universitar emerit
 1. RADU SILAGHI-DUMITRESCU, profesor universitar
 1. CRISTIAN SILVESTRU, profesor universitar, membru al Academiei Române, membru CNATDCU (președinte Comisia Chimie)
 1. EMANUEL-MIHAIL SOCACIU, conferențiar universitar
 1. FLAVIUS SOLOMON, cercetător științific gradul I, membru al Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)
 1. ADA SOLOMON, producător de film
 1. ALEXANDRU SOLOMON, conferențiar universitar și cineast
 1. LUCIAN STAN, asistent cercetător științific
 1. MIRON STANCIU, lector universitar
 1. OANA-VALENTINA SUCIU, lector universitar
 1. ȘTEFAN EUGEN SZEDLACSEK, cercetător științific
 1. EMILIA ȘERCAN, lector universitar
 1. ANDREI ŞIPERCO, profesor universitar
 1. SIMONA ȘTEFAN, conferențiar universitar
 1. ARIADNA ȘTEFĂNESCU, profesor universitar
 1. BOGDAN ȘTEFĂNESCU, profesor universitar
 1. NARCISA ALEXANDRA ȘTIUCĂ, profesor universitar
 1. OANA TINCA, doctorandă, asistent universitar colaborator
 1. CLAUDIU TUFIȘ, conferențiar universitar
 1. LUCIAN TURCESCU, profesor universitar, Canada, membru CNATDCU (singurul membru extern al Comisiei Teologie)
 1. CLAUDIU TURCUŞ, conferenţiar universitar
 1. MIHAELA URSA, profesor universitar
 1. RADU VANCU, conferențiar universitar, scriitor
 1. EUGEN VARVARUCA, profesor universitar
 1. NATALIA VASILENDIUC, conferențiar universitar
 1. MIRCEA VASILESCU, profesor universitar
 1. OVIDIU VERDEȘ, profesor universitar
 1. EUGEN VASILIU, jurist expert în proprietate intelectuală
 1. ALFRED VESPREMEANU-STROE, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)
 1. CAMELIA FLORELA VOINEA, conferențiar universitar
 1. SANDA VOINEA, lector universitar
 1. SMARANDA VULTUR, conferenţiar universitar, doctor în litere, scriitoare
 1. EMILIA CORINA ZAMFIR, profesor universitar, membră a CNATDCU (vicepreședinte Comisia Teologie)
 1. DUMITRU A. VANCA, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)
 1. BOGDAN VOICU, fost membru CNATDCU (Științe sociale)
 1. FLORIN ZĂINESCU, cercetător științific
 1. CONSTANTIN ZĂLINESCU, profesor universitar (emerit), membru corespondent al Academiei Române, fost membru al CNATDCU (Comisia de Matematică)
 1. MARIAN ZULEAN, profesor universitar

————–

SEMNATARI CARE ȘI-AU ANUNȚAT SPRIJINUL DUPĂ PUBLICARE (miercuri, 28 iulie, ora 10:00)

Platforma EuroCivica

CRISTIAN LUCA, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Istorie și

Studii Culturale)

ALEXANDRU LAURENȚIU COHAL cercetător

ANA PANTEA lector universitar/Universitatea Babes-Bolyai

ANA-MARIA BLEBEA-APOSTU        Cercetator Stiintific, gr. III

Andrada Valceanu        

Anthony Murphy        doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Antonia Pup        Studentă, membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara

Aritina Haliuc        Cercetator stiintific

Boldizsar Bianca        Persoană fizică

Cezar Lupu        Texas Tech University, SUA

Chiosila Daniel        cetatean

Chirvăsuță Liviu-Claudiu        Cetățean

Ciprian MITU        Cercetator Stiintific

Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ        Cadru didactic universitar

Cosoi Emilian        Persoana fizica

Crisan Ovidiu        Persoană fizică

Dan Batovici        Cercetator, KU Leuven

Deac Toader        Cetățean nemulțumit

Doru Supeala        Doctorand Universitatea Babes-Bolyai

Dr. Marius Costel Alupei        Biolog

Emil Mihai        Polițist

Ficard Alexandru        Student

Gabriela Marginean        Cetățean român

Gürtler Rodica        profesor pensionar

Horia Onița        ANOSR – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

Iaici Andreea Bianca        Persoană fizică

Ioan-Cezar Marcu        Profesor la Universitatea din Bucuresti

Iulian         Om

Laura Visu-Petra        Conferentiar universitar, membru CNATDCU (Comisia de Psihologie, Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport)

Lazurec Stavri Rodica        Cetatean al Romaniei

Lorenzo Radu        Student

Lorin Ghiman        lector universitar dr.

Maria Ardelean        Ca si persona particulara. Plagiatorii nu pot sa iasa impuni, si asa inca sunt persoane care isi scot diplome doar ca sa avanseze in grad (lucrand la stat bineinteles). Trebuie eradicata treaba asta!!!

Marian-Claudiu Șolea        Student doctorand al Universității Politehnica Timișoara

Marius Iacob        Cetatean

Marius Uscatu        Chirurg

Marius-Alexandru Simina        PhD. Engineer, former TU Ilmenau, Lund University and Surrey Univerity researcher

Mihael Ioan        Societatea Civilă

Mihai Grecea        regizor

Nicusor Arsene        CS 3, Institutul de Stiinte Spatiale

Octavian Sergentu        lector universitar, doctor in științe politice

Ortensia Scarlat        Cetatean

Ovidiu Vanghele        Jurnalist la Centrul de Investigatii Media

Petrila Mircea        Ad Astra

Petrovan Ionut Adrian         Absolvent al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației „Babeș Bolyai”

Petruta Stefanescu        cercetator stiintific III

Petrutiu Radu        Pers fizica

Pop Bogdan        Personal

RELU COCOS        Biolog dr.

Roxana Marinescu        prof. univ. habil.

Sandru Andrei        Cetatean

Sebastian Duma        Președinte al asociației Platforma Oradea Civică 2017

Societatea Academică din România         Societatea Academică din România

Stefanescu Laurentiu Costin        Federatia Initiativa Timisoara

Toma Cristiana        Persoana fizica, mama a unui elev din generația de mâine care va conduce Romania

Tutunea Petre        Persoana fizica

Vera Mantu        In nume personal

Victoria-Marinela BERZA         Conferențiar Doctor Arhitect, Uniunea Arhitecților din România

Stanciu Oana        Persoana fizica

Stelian Melenciuc        Persoana fizica

Rémi-Thomas Almodt        Student doctorand la Universitatea Babeş-Bolyai

Tofan Iulian        In calitate de om.

Meilă Marius        Persoana fizica

Dutu Mihaela        Cetatean roman

Anca Anton        Lector, Universitatea din București

Diana Boalcă        Studentă

Felix Savin         Intelectual

Gabriel Dragomir        in nume propriu

Mindru Marius        Cetatean

Nistor Denisa-Maria        persoana fizica

Claudiu        Cetatean

Anca Hațiegan        conferențiar universitar

Andrada Daogaru Cretanu         Doctorand Științe Politice


[1] Consiliul general al CNATDCU are 21 de membri. La ședința din data de 06.07.2021 au fost prezenți 18 membri.

[2] http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Sesizare-1103-din-10.05.2016.pdf

Urmărește-ne:
0