COMUNICAT DE PRESĂ: Școli închise temporar. Legea privind zilele libere pentru un părinte.

La data de 14.03.2020 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 19/2020 ce prevede acordarea de zile libere în caz de închidere temporară a unităților de învățământ. Această lege a fost modificată și completată cu OUG 30/20202 și HG 217/2020 publicate în Monitorul oficial din data de 21.03.2020.
Potrivit acestei legi, părinții pot beneficia de zile libere dacă sunt întrunite următoarele condiții de aplicare:

Situații: când creșele, grădinițele, școlile - din sistemul public, privat și confesional - sunt închise temporar din cauze meteorologice sau situații extreme decretate astfel de autorități;

Copii: până la 12 ani (respectiv, până la 18 ani pentru cei cu dizabilități) din creșe, grădinițe, școli - din sistemul public, privat și confesional;

Părinți: dacă locul de muncă (public sau privat) nu prevede posibilitatea muncii de la domiciliu sau telemunca. „Părinte” este și cel din familia monoparentală și cel care, în locul părintelui, este reprezentant legal al copilului; adoptatorul; părintele care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; persoana desemnată conform Legii 272/2004 art.104 alin. 2, în cazul părinților plecați la muncă în străinătate; părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ; părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat care a optat pentru indemnizația în baza Legii 484/2006 privind protecția și drepturile persoanelor cu handicap dacă activitatea serviciului de zi este suspendată potrivit din cauza condițiilor nefavorabile sau a stării de urgență; părintele care are în îngrijire persona adultă cu handicap grav și asistent personal doar dacă beneficiază de servicii de zi;

Nu beneficiază: persoanele de mai sus dacă acestea se afla în următoarele situații: se află în concediu de creștere copil; este asistentul personal al copilului aflat în întreținere; se află în concediu de odihnă sau fără plată; persoanelor cărora li s-a suspendat contractul de muncă pentru întreruperea temporară a activității pentru că vor avea salariu de acolo;

Drepturi: Angajatorul este obligat să acorde zile libere plătite pe toată perioada în care autorităţile decid închiderea școlilor, nu și pe perioada vacanțelor școlare;

Excepție: Este nevoie de acordul angajatorului pentru angajații din domeniul energetic, nuclear, sanitar, radio/tv public, telecomunicații, CFR, transport în comun, televiziune, salubritate, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă;

Procedura: un singur părinte poate beneficia de acest drept; el va depune o cerere la angajator în format scris sau electronic, la fel și următoarele documente: declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte cum că nu beneficiază de același drept (pentru familia monoparentală nu se aplică această cerință) și copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor;

Venit: Indemnizația este 75% din salariul mediu de bază dar nu mai mult de 75% din salariul brut lunar de 5.429 lei.

Legea intră în vigoare de la data de 17.03.2020 și poate fi citită integral la adresa http://bit.do/parinteliber.

Asociația VeDem Just reamintește că zilele libere acordate în această perioadă sunt pentru protejarea populației de răspândirea virusului Covid-19. Ca urmare, este necesar să respectăm cu toții cele trei reguli simple: (1) ne spălăm cât mai des pe mâni, (2) evităm întâlnirile cu alte persoane și aglomerațiile, (3) stăm în casă la primul semn de răceală și, în caz de tuse seacă, febră 38 grade și dificultăți în respirație anunțăm imediat la tel. 112. Informații despre virus se pot obține de la tel. 0.800.800.358. 

Persoană de contact:
Cristi Danileț
Tel. 0742.18.25.81

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

Urmărește-ne:
0