8 aprilie – Ziua Romilor

8 aprilie are o dublă semnificație:

(1) Ziua Internațională a Romilor, care a fost declarată în anul 1990 la cel de-al patrulea Congres Mondial al Romilor. Se celebrează, astfel, coagularea romilor într-o mișcare globală: între 6-8 aprilie 1971 a avut loc primul Congres Mondial al Romilor, când s-au pus bazele Uniunii Internaționale a Romilor (Romano Internacionalno Jekhetanipe). Atunci s-a stabilit drapelul – o roată indiană pe fond verde cu albastru; și imnul internațional al romilor – melodia Gelem, Gelem („Mergeam, Mergeam) compusă de muzicianul Jarko Jovanovic. Ulterior, organizația dobândește statut consultativ pe lângă ONU.

Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa. Limba vorbită de romi se numește „romani” și se sărbătorește la nivel internațional pe 5 noiembrie. Ei au pătimit în timpul celui de al doilea război mondial, drept pentru care ziua de 2 august a fost declarată Ziua Memorială a Holocaustului Romilor. Combaterea antițigănismului și a discriminării, susținerea egalității și încurajarea participării democratice, promovarea încrederii și responsabilității publicului și sprijinirea accesului la educație și formare incluzivă de calitate: acestea sunt obiectivele uni Plan de acțiune privind incluziunea romilor și a nomazilor (2020-2025) la nivelul Consiliului Europei.

(2) În România, această dată a fost consacrată drept „Sărbătoarea etniei romilor din România” prin Legea nr. 66/2006. Se evită denumirea „țigani”, care înseamnă „sclav, rob”. Romii au fost timp de 500 ani sclavi pe teritoriul ce aparține azi României; la 20 februarie se comemorează dezrobirea lor. Prin Legea nr. 2/2021 s-a prevăzut modul de prevenire și combatere a antițigănismului. Romii reprezintă minoritatea cea mai extinsă din România, după etnicii maghiari.

Urmărește-ne:
0