I. Despre asociație și concurs

1. „Be legal! Be legal!” este un concurs de educație juridică cu premii, destinat elevilor de gimnaziu și de liceu, pentru a testa cunoștințele din domeniul civic, legal și juridic al participanților. 

2. Prima ediție a acestui concurs se va desfășura în perioada 20 aprilie (data anunțării concursului) – 2 iunie 2023 (data anunțării publice a câștigătorilor).

3. Concursul este organizat de asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDem Just), organizație neguvernamentală și apolitică, ai cărei membri sunt juriști, cadre didactice, elevi și studenți. Site-ul organizației este www.vedemjust.ro.

4. VeDem Just este promotor al  educației juridice în România și Republica Moldova. A publicat și distribuit ghidul „Elevul și Legea”, a conceput aplicația de mobil „Lege-n-Dar”, organizează anual tabăra „Legal Academy”, a alcătuit site-ul resursă educatiejuridica.ro, a instruit profesorii din 145 de școli care predau opționalul de juridică. VeDemJust a mai organizat până acum concursuri de educație juridică la București, Constanța și Cluj-Napoca. Proiectele organizației au implicat până acum peste 50.000 de elevi. 

II. Participanți

5. Concursul este dedicat elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi private din ţară, din mediul urban şi rural, din clasele V-XI.

6. Participarea la concurs este individuală. 

7. În acest an nu sunt probe pentru echipe.

III. Premii

8. Fiecare participant la etapa preliminară și la cea finală va primi diplomă de participare. 

9. Elevii clasați pe primele trei poziții în etapa finală din grupa I și grupa a II-a  vor fi premiați cu device-uri: tabletă (locul III), telefon mobil (locul II), laptop (locul I). 

10. Elevii  clasați pe primele trei poziții din grupa a III-a în etapa finală vor avea asigurat un loc gratuit în tabăra de vară „Legal Academy” organizată de VeDem Just în luna septembrie 2023, timp de cinci zile.

IV. Cheltuieli 

11. Nu se percepe taxă de înscriere și participare la concurs.

12. Participanții sunt răspunzători de propriile cheltuieli cu deplasarea, cazarea și masa pentru participarea la cele două etape de concurs.

13. Organizatorii vor asigura gustările în ziua desfășurării etapei finale. 

V. Calendarul de desfășurare a concursului

14. Concursul de educație juridică se va desfășura potrivit următoarelor date:

  • 20 aprilie 2023: lansarea concursului;
  • 21 aprilie – 10 mai 2023: înscrierea participanților;
  • 13 mai 2023: etapa preliminară, online;
  • 1 iunie 2023: etapa finală, onsite.

VI. Înscrierea elevilor

15. Înscrierea la concurs a elevilor se face on-line, accesând următorul LINK, disponibil de la data de 21 aprilie 2023 ora 00:01 și valabil până la data de 10 mai 2023, ora 23:59. La ultima rubrică din formularul de înscriere este accesibil Acordul parental și Regulamentul de concurs. 

16. Elevii minori au nevoie de acceptul părintelui/tutorelui legal. Aceștia vor completa, imprima și semna de mână formularul „Acord parental”, după care de pe adresa de email cu care s-a făcut înscrierea îl vor trimite scanat/fotografiat la adresa de e-mail

17. Elevii din clasele V-VI înscriși la concurs fac parte din grupa I. 

18. Elevii din clasele VII-VIII înscriși la concurs fac parte din grupa a II-a. 

19. Elevii din clasele IX-XI înscriși la concurs fac parte din grupa a III-a.

VII. Materiale de pregătire pentru concurs

20. Subiectele vor fi din materiile educația socială și educația juridică.

21. Pentru pregătire recomandăm:

– ghidul „Elevul și Legea”,

– informațiile scrise și video cuprinse în aplicația pentru mobil „Lege-n-Dar”.

VIII: Desfășurarea concursului

22. Concursul se desfășoară în două etape: preliminară și finală.

VIII.1. Etapa preliminară

23. Etapa preliminară are loc la nivelul județului, respectiv al fiecărui sector al municipiului București

24. Vor participa numai elevii înscriși conform pct. VI, pentru fiecare dintre cele trei grupe. 

25. Se va desfășura online, la data de 13 mai 2023 și la ora comunicată de VeDem Just. 

26. Elevii vor primi în dimineața concursului, la adresa de email menționată în formularul de înscriere, linkul de conectare la platforma ZOOM (descărcați aplicația!) aferentă grupei la care s-au înscris. 

27. Concursul va începe astfel: ora 10.00 pentru grupa I,  ora 12 pentru grupa a II-a și ora 14 pentru grupa a III-a. Concurenții vor fi prezenți cu 15 minute înainte. Cu 5 minute înainte de începerea probei se va întrerupe accesul de a participa la proba respectivă, indiferent de motivul lipsei concurentului înscris.

28. Pe tot timpul concursului camerele video și sonorul vor fi pornite. Nu se admite nicio abatere de la această regulă, indiferent de dificultățile sau defecțiunile întâmpinate. Încălcarea acestor reguli atrage eliminarea din concurs.

29. Elevul nu are voie să plece din fața camerei și nici să folosească vreo sursă externă de inspirație. Încălcarea acestei obligații atrage eliminarea din concurs.

30. Elevul trebuie să fie singur în încăperea în care susține proba de concurs. La cererea unui organizator, elevul va îndrepta camera în direcția solicitată. Fraudarea sau încercarea de fraudare atrage eliminarea din concurs.

31. Participanții vor fi direcționați spre a susține proba de concurs pe platforma speedexam.

32. Elevii au obligația de a rămâne în conferința Google Meet până când organizatorii vor decide încheierea concursului. Pentru abatere de la această regulă, participantul va fi descalificat. 

33. Proba constă în rezolvarea online a unor teste de tip grilă, contra timp. Dificultatea întrebărilor diferă în funcție de categoriile de grupă.

34. Subiectele vor fi alcătuite din 30 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, dintre care numai unul este cel corect.

35. Un răspuns corect va fi notat cu 3 puncte. Fiecare participant va primi din oficiu 10 puncte. Punctajul maxim este de 100 de puncte.

36. Se vor califica pentru etapa finală primii trei concurenți care au obținut cel mai mare punctaj din fiecare județ, respectiv pe sector. Dacă este cazul de o departajare între cei cu punctaj egal, aceștia vor participa la o dată ulterioară la un interviu online susținut în fața a trei membri ai juriului. 

37. În lipsa concurenților dintr-un anumit județ, organizatorii pot decide suplimentarea în alte județe a numărului celor calificați în etapa finală.

38. Hotărârea juriului va fi comunicată public și nu poate fi contestată.

VIII.2. Etapa finală

39. Etapa finală se va desfășura în format fizic la Palatul Copiilor Universitatea din mun. Alba-Iulia, județul Alba, la data de 1 iunie 2023.  Locația exactă va fi comunicată cu minim 48 de ore înainte.

40. Vor participa elevii declarați câștigători la etapa preliminară, pentru fiecare grupă, din fiecare județ, respectiv sector al municipiului București.

41. Vor fi două probe de concurs: Proba cu teste grilă și Proba Kahoot. Acestea se vor desfășura separat pe cele trei categorii de grupe.

Proba cu teste grilă

42. Proba cu teste grilă constă în rezolvarea în scris a unor teste de tip grilă, în maxim 1 h 30 min.  

43. Fiecare participant va avea asupra sa doar un pix. Nu este admis niciun mijloc electronic de comunicare.

44. Subiectele vor fi alcătuite din 30 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, dintre care numai unul este cel corect.

45. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte. Fiecare participant va primi din oficiu 10 puncte. Punctajul maxim este de 100 de puncte.

46. Vor fi declarați câștigători ai acestei probe primii 10 elevi. În caz de egalitate, se califică mai departe toți cei cu punctaj egal. Nu se admit contestații.

Proba Kahoot 

47. Primii 10 elevi clasificați de la proba întâi vor participa la Proba Kahoot.

48. Fiecare participant va avea asupra sa doar un telefon mobil cu conexiune la internet. 

49. Proba constă în 20 întrebări adresate prin aplicația Kahoot, care punctează răspunsul corect în regim de viteză.

50. Întrebarea este afișată pe ecran și va avea mai multe variante de răspuns. Concurentul va utiliza telefonul mobil pentru a marca răspunsul corect.

51. După epuizarea întrebărilor aplicația va indica în mod automat clasamentul primilor trei concurenți care au răspuns la cele mai multe întrebări în timpul cel mai scurt.

52. La sfârșitul concursului se vor acorda câștigătorilor premiile potrivit pct III. De asemenea, se va acorda tuturor concurenților diplome de participare la faza finală.

53. Numele și fotografiile de grup vor fi publicate pe site-urile educatiejuridica.ro și vedemjust.ro, respectiv platformele de social media asociate.