Servicii medicale private decontate de stat

Prin OUG nr. 54/2021 s-a modificat legea reformei sănătății și s-a prevăzut care sunt serviciile medicale private care vor putea fi decontate de către stat.

De la 1 iulie 2021 se vor deconta de către stat serviciile de spitalizare la furnizori privați; începând cu anul 2022, la 60 de zile după aprobarea Legii bugetului de stat, se vor deconta şi serviciile de examinare, analize şi investigaţii medicale desfășurate în ambulatoriu clinic și ambulatoriu paraclinic la furnizori privați.

Condiţiile de decontare sunt următoarele:

  • furnizorul privat să aibă contract cu casele de asigurări de sănăate;
  • pacientul să achite, dacă este cazul, diferenţa dintre tariful practicat la privat şi cel decontat de către CNAS, care se afișează pe internet și la sediul furnizorului privat. Această diferență se asigură direct de către pacient sau printr-o asigurare medicală privată pe care acesta o deţine.

Pachetelor de servicii și Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt aprobate prin HG nr. 696/2021.

Casa națională de asigurări de sănătate este CNAS, care are are în subordine casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CASAOPSNAJ).

Lucian Checheriță, președinte VeDem Just

Urmărește-ne:
0