18 aprilie – Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor

Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor (Ziua Patrimoniului Mondial) este sărbătorită anual pe data de 18 aprilie în scopul promovării și conservării patrimoniului cultural, dar și sensibilizării publicului la păstrarea valorilor culturale. 

Această zi a fost stabilită în anul 1982 de către Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor ICOMOS. Activitatea acestui ONG mondial respectă principiile care stau la baza Cartei internaționale privind conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor arheologice (Carta de la Veneția, 1964). Ziua a fost aprobată de UNESCO un an mai târziu – aceasta este o organizație a ONU în domeniul educațional, științific și cultural. Pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural, la nivel mondial, a fost adoptată în anul 1972 o Convenție, acceptată de România prin Decretul nr. 187/1990.

În România, acest domeniu este gestionat de Ministerul Culturii (MC) printr-o instituție specializată: Institutul Național al Patrimoniului care se ocupă de evidența patrimoniului imobil (istoric și arheologic), mobil (muzee, colecții, cărți vechi) și imaterial (obiceiuri, meserii tradiționale). 

Legislație Ro

A. Protejarea monumentelor istorice este reglementată prin Legea 422/2001. Normele de clasare și inventariere a monumentelor istorice sunt aprobate prin OMC nr. 2260/2008. Lista monumentelor istorice este aprobată prin OMC nr. 2314/2004. Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului român, conform normelor metodologice aprobate prin OMC nr. 3143/2019. Construirea în zona unde se află monumentele istorice și repararea lor trebuie autorizate special, conform Legii nr. 51/1991.

B. Protecția patrimoniul arheologic este reglementată de OG nr. 43/2000

Evidențe Ro: Lista monumentelor istorice se regăsește aici.  Monumentele istorice din țară pot fi căutate în baza de date spațială eGISpat. Lista cu site-urile culturale și naturale din România înscrise în patrimoniul mondial UNESCO este aici

Evidența siturilor arheologice ca zone de interes național și înregistrarea lor este asigurată prin Repertoriul Arheologic Național. Există o evidență a arheologilor în acest registru

Site dedicat : AICI

Andreea Ember, Cristi Danileț

Urmărește-ne:
0