19 martie – Ziua Pașaportului Românesc

Pe 19 martie marcăm Ziua Pașaportului Românesc, declarată prin Ordinul nr. 176/2012 al M.A.I. Are legătură cu prima lege modernă referitoare la pașaport, promulgată de Regele Carol I prin Decretul regal 1758 din 19 martie 1912, cu scopul de facilita românilor trecerea granițelor peste Dunăre, respectiv în Imperiul Habsburgic. 

În România, prin Legea nr. 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate se consacră opt tipuri de documente de călătorie:

a) pașaport diplomatic;

b) pașaport de serviciu;

c) pașaport diplomatic electronic;

d) pașaport de serviciu electronic;

e) pașaport simplu;

f) pașaport simplu electronic;

g) pașaport simplu temporar;

h) titlu de călătorie.

Pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani cererea de eliberare a pașaportului simplu electronic se face de el însuși, cu acordul părinților. Pentru cel cu vârsta de sub 14 ani, cererea o fac ambii părinți. Dacă părinții nu se înțeleg, va hotărî instanța de judecată.

Recent, au fost introduse pașapoartele ce conțin date biometrice, printre care și amprenta digitală. Sunt exonerați de obligația de furnizare a amprentelor digitale minorii sub 12 ani.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007,  românii pot circula în celelalte state membre putând prezenta la frontieră doar buletinul, pașaportul fiind opțional. La fel, pentru Republica Moldova.

Pașaportul electronic românesc oferă cetățenilor libertatea de mișcare fără viză în 172 de țări, situându-se pe locul 17 pe scara internațională a mobilității.

În prezent, noua generație de pașapoarte electronice românești înglobează nu numai elemente de securitate cu cea mai mare eficiență și utilitate în contracararea încercărilor de contrafacere sau falsificare, ci și elemente de identitate națională, purtând în paginile sale reprezentări grafice ale României precum Delta Dunării, Lacul Roșu, Sfinxul, Arcul de Triumf, Cetatea Sucevei, Mănăstirea Bârsana și altele.

Eliberarea pașaportului electronic românesc este simplă și rapidă. Datorită facilităților de programare online și de plată electronică, cetățenii români pot intra în posesia acestuia într-un termen foarte scurt (de exemplu, în prezent, pentru cererile depuse în țară, pașaportul simplu electronic a putut fi eliberat în maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii).

Jurist, Lucian Checheriță

Urmărește-ne:
0