Clarificări referitoare la noile obligații legale ale ONG-urilor

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și modificarea și completarea unor acte normative aduce noi obligații pentru ONG-uri: identificarea beneficiarului real prin declarație autentică notarială și termene noi ce trebuie respectate.

Modificările aduse la Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 vor fi expuse în cele ce urmează:

* Deși definiția beneficiarului real din art. 4 din Legea nr. 129/2019 este una generală, se poate interpreta în sensul în care beneficiari reali sunt toți membrii asociației iar în Statut și în Actul Constitutiv trebuie să se menționeze expres datele de identificare ale acestora, respectiv: nume, prenume, domiciliu, CNP, serie și nr. act de identitate.

* Printr-o declarație notarială, dată de reprezentantul asociației sau de către o persoană desemnată de consiliul director, sunt identificați acești beneficiari reali.

* Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, și ori de câte ori are loc vreo modificare în datele de identificare ale beneficiarilor reali, în termen de 30 de zile de la această modificare, această declarație notarială se depune la Judecătorie și la Ministerul Justiției.

* La Judecătorie se depun și copii certificate de pe actele de identitate ale tuturor membrilor asociației, inclusiv traduceri legalizate notarial dacă sunt redactate în limbi străine.

* Dacă denumirea asociației este straină, trebuie depusă traducerea în limba română, potrivit noutăților legislative.

* Pentru o mai bună monitorizare și un control mai mare asupra ONG-urilor, și sucursalele trebuie menționate și înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătorie.

* Cât despre termenul de 12 luni menționat la art. 63 din Legea nr. 129/2019, se poate spune că este termenul care curge de la data intrării în vigoare a legii și în care asociațiile și fundațiile trebuie să își îndeplinească obligațiile declarării beneficiarului real. Trebuie privit ca un termen tranzitoriu, până la care asociațiile și fundațiile se pot conforma obligațiilor legale.

* Sancțiunile urmează să se aplice după trecerea acestui termen, de anul viitor, în cazul în care nu se trimit aceste declarații autentificate notarial prin care se identifică beneficiarii reali.
Sancțiunile prevăzute de noua legislație sunt, într-o primă etapă, amendă de la 200 la 2500 lei sau de la 500 la 5000 lei dacă a mai fost anterior sancționată și nu s-a conformat iar ulterior se trece la dizolvarea judecătorească a asociației dacă nici după noua amendă nu se comunică datele beneficiarului real în termen de 30 de zile. Cu precizarea că nu se mai dizolvă în cazul în care asociația își îndeplinește obligațiile înainte de punerea concluziilor pe fond.

Puteți citi legea integral aici:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216157

Urmărește-ne:
0