Modificări la C.proc.pen. privind minorii

Pe data de 12 decembrie 2020  intră în vigoare Legea nr. 284/2020  care modifică Codul de procedură penală, ca urmare a unei Directive europene referitoare la procesul penal desfășurat față de minori:

– când minorul este reținut sau arestat, sunt informați părinții sau tutorele. Dacă aceștia nu sunt găsiți, atunci se înștiințează un adult indicat de minor, iar în lipsă este ales un adult de către organul judiciar;

Sursă foto: preview freepick.com

– același adult este chemat în proces alături de minor atunci când se efectuează acte de urmărire penală;

– pentru persoanele între 18 și 21 ani se pot aplica regulile de urmărire penală specifice minorilor, dacă poliția/procurorul consideră adecvat acest lucru și dacă respectivii erau minori la data când au fost făcuți suspecți;

– înainte ca minorul să fie audiat prima dată de poliție/procuror, i se comunică ce drepturi are – care sunt expres prevăzute de lege – într-un limbaj pe înțelesul lui;

– regulile privind minorii aflați în cursul urmăririi penale se aplică și celor care încă nu au 21 de ani, dacă la data când au fost făcuți suspecți erau minori;

– cel care era minor la data săvârșirii faptei, dacă este trimis în judecată după împlinirea vârstei de 18 ani, va fi judecat potrivit regulilor aplicabile minorilor numai dacă instanța consideră adecvat acest lucru.

Urmărește-ne:
0