Minorii să răspundă în funcție de existența discernământului, nu de vârsta lor

Membrii VeDem Just – jurişti şi cadre didactice – atrag atenţia asupra creşterii numărului de minori implicaţi în comiterea de fapte penale. Presa abundă de ştiri privind minori care lovesc alţi minori sau agresează adulţi. Există minori care tâlhăresc, violează sau chiar omoară alte persoane. Actele de agresiune se îndreaptă uneori împotriva oamenilor străzii, a părinţilor, a profesorilor, dar și a altor copii. În mod inacceptabil, sunt minori care filmează astfel de acte şi le postează pe reţelele de socializare în loc să anunţe autorităţile. Statistic vorbind, societatea românească a înregistrat în ultimii zece ani un trend ascendent cu privire la numărul de minori autori, dar şi victime ale unor fapte ilicite.

De aceea, asociaţia propune două arii de intervenţie:

A. Pe latura prevenţiei avansăm următoarele soluţii:

1. Pe de o parte, în toate şcolile din România ar trebui predată materia „Educaţie juridică”: elevii ar trebui instruiţi cu privire la responsabilităţi şi interdicţii, proceduri şi sancţiuni, respectiv efecte ale încălcării regulilor din şcoală şi societate. De altfel, de peste cinci ani asociaţia noastră dezvoltă un program de acest gen, astfel că începând cu acest an şcolar peste 100 de unităţi şcolare au această materie înglobată ca opţional în curriculumul şcolar. Însuşirea informaţiilor legale încă de la o vârstă fragedă ar întări responsabilitatea copiilor, ar crește gradul de conștientizare care ar duce la scăderea infracționalității juvenile, dar ar oferi  şi  soluţii cu privire la protecţia drepturilor lor atunci când sunt încălcate. Asociaţia noastră pune la dispoziţia cadrelor didactice programa pentru această materie şi suportul de curs pe site-ul www.educatiejuridica.ro.

2. Respectarea drepturilor copiilor şi gestionarea cazurilor cu minori delincvenţi revine în fiecare judeţ Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Serviciile oferite de DGASPC sunt însă inadecvate şi resursele de care dispun sunt limitate - personal redus, locuri de cazare insuficiente, programe de reabilitare formale. Ca urmare, Guvernul şi autorităţile ar trebuie să adopte o politică clară în acest sens şi, mai ales, să monitorizeze atent implementarea acestei strategii.

B. Pe latura sancţionării avansăm o soluţie inedită. Legislaţia din România prevede că pot fi supuşi unei investigaţii penale numai persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, dar chiar şi în acest caz numai dacă au discernământ, care trebuie stabilit prin expertiză medico-legală psihiatrică; peste vârsta de 16 ani se presupune că orice persoană are discernământ. Din cauza acestei reglementări se ajunge la situaţia ca minorii cu vârsta sub 14 ani care comit fapte grave să fie supuşi cel mult unei supravegheri din partea familiei sau, eventual, plasaţi într-un centru specializat, la propunerea DGASPC. Membrii VeDem Just cred că nu trebuie ignorată realitatea: în ziua de azi mulţi minori ating un grad de dezvoltare psihică la o vârstă mai scăzută decât cea a minorilor din urmă cu câteva decenii - acesta este şi motivul pentru care, în alte ţări, vârsta răspunderii penale începe mai devreme ca în România: de exemplu, în Anglia este de 10 ani. În plus, nu vedem cum gradul de conştientizare de către minori a faptelor comise şi a urmărilor acestora poate fi apreciat global prin lege, în loc de a fi analizat de la caz la caz - de aceea, sub aspectul discernământului, nu suntem convinşi că trebuie făcută prin lege o distincţie între minorul de 14/16 ani fără o zi şi cel care tocmai a sărbătorit împlinirea acestei vârste. 

De aceea, credem că în privinţa răspunderii penale pentru infracţiunile comise de un minor ar trebuie ca statul să adopte o altă viziune, adaptată la nivelul actual de dezvoltare a noii generaţii: indiferent de vârsta minorului (sub 14 ani sau peste această vârstă), acesta să poată fi tras la răspundere penală atât timp cât s-a stabilit  prin expertiză medico-legală psihiatrică că are discernământ. Aceasta ar permite ca minorii sub vârsta legală din prezent, dar care au comis fapte grave, să fie internaţi în locuri speciale pentru minorii infractori, nu să fie lăsaţi în libertate, cum se întâmplă în prezent.

judecător dr. Cristi Danileţ,

membru fondator VeDem Just

Urmărește-ne:
0