11 martie – Ziua Naţională a Meseriilor

Prin Legea nr. 66/2019 s-a instituit ziua de 11 martie ca „Ziua Națională a Meseriilor“. Ea este  celebrată ca zi de sărbătoare națională, lucrătoare şi constă în evenimente educaționale pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor.

Legea mai prevede că în perioada de 30 de zile calendaristice anterioare Zilei Naționale a Meseriilor, Ministerul Educației, inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ trebuie să organizeze, în parteneriat cu operatorii economici interesați, campanii de comunicare publică pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor.

În proiectul de lege s-a prevăzut iniţial ca această zi să fie 25 noiembrie pentru a marca faptul că la această dată, în anul 1864, domnitorul A.I. Cuza a promulgat „Legea asupra instrucţiunii a Principatelor Unite Române– prima lege modernă a învăţământului românesc, în care se vorbeşte şi de şcolile profesionale.  În cadrul dezbaterilor s-a optat, în final, pentru data de 11 martie, pentru a sublinia că la aceasta dată în anul 1864 fusese aprobată legea instrucţiunii de către Parlamentul de atunci.

Prin meserie se înţelege o îndeletnicire bazată pe o muncă manuală calificată (dată de o anumită şcolarizare şi practică în domeniu) pentru a prelucra diverse materiale – betonist, bucătar, chelner, cizmar, coafeză, coşar, crescător de animale, croitor, dulgher, electrician, fierar, frizer, grădinar, horticultor, instalator, librar, marinar, matelot, mecanic, măcelar,  menajeră, patiser, pompier, salvamar, salvamontist, silvicultor, şofer, tâmplar, zidar, viticultor. Meseriile sunt incluse alături de ocupaţii, profesii şi funcţii într-o listă cu peste 4000 de poziţii, numită C.O.R

Potrivit Legii educaţiei nr. 1/2011, învățământul profesional şi tehnic se poate organiza în școli profesionale (durata de 4 ani), licee tehnologice (durata de 4 ani), şcoli postliceale (durata de 1-3 ani). Învăţământul profesional de stat este gratuit până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Absolvenţii primesc certificat de calificare profesională. Reforma învăţământul profesional şi tehnic este asigurată de CNDIPT.

Urmărește-ne:
0