Semnam declaratiile ca nu inregistram lectiile online?

În aceste zile, școlile au cerut părinților și elevilor să semneze o declarație cum că nu vor înregistra lecțiile online. Unii dintre părinți nu vor să semneze această declarație, alții o găsesc fără rost. Asociația VeDem Just prezintă argumentele pentru semnarea acestei declarații:

Un recent ordin al ministrului educației conține trei aspecte cu privire la subiectul abordat de noi: (1) profesorul, elevul și părintele supraveghetor au obligația să utilizeze aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale; (2) nu pot fi înregistrate, diseminate, folosite informațiile care conțin date cu caracter personal; (3) elevul nu poate înregistra lecția online – art. 6 și art. 14 lit. e) din Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.545/2020.

Care sunt prevederi legale la care se referă Ordinul MEN?
Am identificat următoarele prevederi:

1. În primul rând, este vorba de reglementarea din Legea educației naționale care prevede că o lecție poate fi înregistrată numai cu acordul profesorului și că, dacă este înregistrată, multiplicarea înregistrării se poate face numai cu acordul profesorului – art. 272 alin. (3) și (4) din Legea nr. 1/2011. Dacă nu s-a simțit nevoia înregistrării lecțiilor la școală, nu vedem de ce acest lucru devine o problemă în situația orelor online;

2. În al doilea rând, este vorba despre reglementarea din GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest act normativ aplicatbil în toată Uniunea Europeană arată că prin date cu caracter personal se înțelege numele, vocea sau trăsăturile fizice care identifică o persoană sau o fac identificabilă, respectiv că prin prelucrare se înțelege înregistrarea, stocarea, răspândirea acestora – art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Or, în prezent, atunci când se desfășoară examene sau concursuri, un străin nu poate afla nici măcar notele elevilor participanți, căci ceea ce se afișează sunt doar niște coduri. Nu vedem de ce el ar putea să afle de pe internet – unde ar apărea o lecție online filmată pe ascuns – cele spuse de un anume elev la ore, cum arată la chip, cum e vocea sa, care e numele său, cum e îmbrăcat și ce notă a luat.

3. În al treilea rând, este infracțiune fapta unei persoane de a înregistra sau de a divulga înregistrări cu interiorul din locuința altei persoane fără acordul acesteia – art. 226 Codul penal. Ne gândim că elevii participă la lecția online aflați într-o cameră dintr-un imobil care aparține altor persoane, ce nu doresc sau care nu au fost întrebate dacă doresc ca imagini cu interiorul casei lor să fie difuzat. Sau poate că prin spatele copilului sau pe lângă copil, în timpul lecției online, trec ori apar întâmplător alți membri ai familiei care nu vor să ajungă la cunoștința publicului.

Trebuie respectat Ordinul MEN? Constituția spune că orice act normativ trebuie respectat (art. 1 alin. 5), iar un proverb care ne place este „Unde-i lege nu-i tocmeală”.  Atât timp cât acest Ordin este în vigoare, el este obligatoriu pentru toți cei implicați.

Este necesară declarația? Unii părinți spun că nu are niciun rost să semneze declarația care nu face decât să trimită la lege și Ordinul MEN. Au dreptate cum că această declarație este, de fapt, un angajament că vor respecta aceste acte normative, iar actele normative oricum sunt obligatorii. Dar rostul declarației este tocmai de a conștientiza părinții și elevii că există niște legi ce trebuie respectate și niște persoane ce trebuie protejate. Ne îndoim, de altfel, că în fiecare dimineață părinții stau la cafea cu Monitorul Oficial deschis pentru a se informa cu privire la noile reglementări. Adevărul e că părinții au aflat că nu se pot înregistra lecțiile online nu citind singuri legea, ci doar când li s-a cerut să semneze declarația.

Pe cine protejează Ordinul MEN? În timpul unei lecții se transmit și se primesc informații. Un profesor se poate încurca la o prezentare, un elev poate greși un răspuns sau poate are o ținută mai modestă, un profesor poate atrage atenția elevilor că nu sunt atenți, un elev poate primi o notă proastă. Dacă aceste imagini ar fi filmate și difuzate apoi pe internet, atunci fie profesorul, fie elevul ar deveni rapid ținta ironiilor sau chiar a batjocurii internauților. Ba, chiar părinții ar putea fi jenați de răspunsul greșit, bâlbâiala, îmbrăcămintea ori nota proastă a copilului lor care au ajuns la cunoștința tuturor. Credem că nu există vreun părinte căruia să îi convină faptul că propriul copil este subiectul unor comentarii negative a altora pe internet sau chiar la vreo emisiune TV. Lecțiile on-line sunt tot lecții la clasă, doar mediul de desfășurare este diferit.

ÎN CONCLUZIE: legea prevede că nu se poate înregistra fără acordul profesorului nicio lecție, indiferent că aceasta are loc în sala de clasă față în față sau online. Scopul acestei interdicții este să se protejeze demnitatea profesorului și elevilor, datele lor personale (chipul și numele) și domiciliul, ca aspect al vieții private. Or, legea e făcută să fie respectată. De aceea, este indicat să fie semnate declarația solicitată de Ministerul Educației.

Jurist Gianina Clop, voluntar VeDem Just

Urmărește-ne:
0