COMUNICAT DE PRESĂ: Inflația legislativă și programul școlar de educație juridică.

În ultimii cinci ani au fost adoptate, în medie, o lege pe zi și o ordonanță de urgență o dată la patru zile. Asociația VeDem – Voci pentru Democrație și Justiție atrage atenția asupra inflației legislative cu care se confruntă România. Programul de educație juridică reprezintă o soluție imediată ce trebuie avută în vedere.

Membrii asociației constată că doar în ultimii cinci ani au fost adoptate 2094 de acte normative primare (legi, ordonanțe ale Guvernului, ordonanțe de urgență ale Guvernului). Ele au introdus noi reglementări, respectiv au modificat sau au abrogat vechi reglementări.

ACT NORMATIV 2019 2018 2017 2016 2015 Total
Legi 261 362 278 252 309 1462
O.G. 27 18 30 27 43 145
O.U.G. 89 114 117 100 67 487
H.G. 993 1046 961 972 1025 4997

În prezent sunt în vigoare, în România, peste 10.000 acte normative primare. Or, într-un stat de drept, respectarea lor este obligatorie, nimănui nefiindu- i permis să invoce drept scuză necunoașterea legii. Aceasta presupune însă o instruire adecvată a populației, căci informarea prin intermediul mass-media sau social- media nu mai sunt de ajuns. De aceea, asociația VeDem Just propune decidenților ca instruirea legală să aibă loc într-un mod consistent și permanent prin intermediul programelor de educație juridică introduse în primul rând în unitățile școlare.

Astfel, este de remarcat că în anul școlar în desfășurare continuă programul de educație juridică nonformală desfășurat de magistrați, avocați, consilieri juridici și studenți la Drept, dar întâlnirile dintre elevi și specialiștii în drept au loc în mod sporadic. Pe de altă parte, doar 20 de școli generale și licee au acceptat materia opțională „Educație juridică”, sprijinul din partea Inspectoratelor Școlare Județene fiind unul minimal. Mai mult, în România nu există încă școli vocaționale de drept.

De aceea, VeDem Just propune școlilor să aprobe „Educație juridică” ca materie opțională în curriculum la decizia școlii. Pentru aceasta, asociația pune la dispoziția profesorilor de socio-umane programa acestei materii adresate elevilor între 12 și 18 ani, precum și suportul de curs aferent. Totodată anunță că va face în mod gratuit instruire cu profesorii care doresc să predea această materie în cadrul unei tabere de vară și oferă gratuit tuturor elevilor câte un ghid practic de educație juridică scris special de un judecător. Mai multe amănunte sunt disponibile la https://educatiejuridica.ro/cereedjur.

 

Lucian Checheriță,

Președinte Asociația VeDem Just

Asociația VeDemJust a fost înființată în anul 2016. Scopul său este promovarea libertăţii, întărirea democrației, susţinerea statului de drept, buna guvernare, promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Organizaţia este concepută ca un think tank pentru întreg sistemul de justiţie, pornind de la învăţământul juridic, continuând cu instituţiile juridice şi terminând cu profesioniştii care îşi desfăşoară în mod direct sau sunt auxiliari în sistemul de justiţie. Asociaţia desfăşoară şi acţiuni de tip watchdog alertând decidenţii, sistemul şi opinia publică cu privire la chestiunile ce intră în sfera sa de activitate.

Urmărește-ne:
0