Lege împotriva antițigănismului

În Monitorul Oficial nr 8 din 5 ianuarie 2021 a apărut Legea nr. 2/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului. Ea va intra în vigoare pe 8 ianuarie.

Antiţigănism: 
– percepţia referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora;
– manifestări verbale sau fizice motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/ONG-urilor, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradiţiilor şi limbii romani.

Organizaţie cu caracter antiţigănist: orice grup format din trei sau mai multe persoane (grupuri civice, ONG-uri, partide, SC-uri) care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antiţigăniste. 

Simbolurile antiţigăniste: drapele, embleme, insigne, uniforme, sloganuri, formule de salut, orice alte asemenea însemne care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul.

Materiale antiţigăniste: imagini, mesaje text, conţinut audio-video şi orice alte asemenea reprezentări care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul.

Pedepse:
– închisoare de la 3 luni la 3 ani: promovarea, în public, de idei, concepţii sau doctrine antiţigăniste; confecționarea, vânzarea, răspândirea și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antițigăniste; utilizarea în public a simbolurilor antițigăniste;
– închisoare de la 1 la 5 ani: distribuirea către public de știri și informații, materiale antițigăniste;
– închisoare de la 3 la 10 ani: iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antiţigănist, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(Prezenta postare a fost preluată din Lege-n-Dar, aplicație gratuită de educație juridică pentru telefonul mobil).

Urmărește-ne:
0