CtEDO: cuplurile de gay trebuie ocrotite

CtEDO a stabilit că în România cuplurile de același sex trebuie ocrotite prin lege.

Prin hotărârea din 23 mai 2023, CtEDO a stabilit în cauza Buhuceanu și alții împotriva României că partenerii de același sex dintr-o uniune stabilă și angajată trebuie ocrotiți prin lege. Curtea și-a urmat astfel propria jurisprudență în cazuri similare din alte state: Oliari c.Italiei (2015) și Fedotova c. Rusiei (17 ian. 2023, cea mai recentă și aici se prezintă situația din celelalte state și standardele internaționale în materie).

În acest caz, 21 de cupluri de gay au solicitat autorităților române să se căsătorească. Cererile lor au fost respinse pe motiv că, Codul civil permite doar căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Aceștia s-au plâns Curții de la Strasbourg.

CtEDO a constat că atunci când persoanele conviețuiesc împreună, trebuie respectat dreptul la viață privată și la viață de familie prevăzute de art. 8 din CEDO. Pentru aceasta, statul are nu numai obligația negativă de a nu împiedica ca o persoană să își aleagă partenerul, ci și obligația pozitivă de a oferi un cadru legal care să permită cuplurilor de același sex să li se acorde o recunoaștere și o protecție adecvată a relației lor. Asta nu înseamnă neapărat căsătorie, ci statul are toată puterea să decidă forma de ocrotire.

În lipsa recunoașterii oficiale, cuplurile de același sex nu sunt altceva decât uniuni de fapt în dreptul român, partenerii neputând reglementa aspecte fundamentale ale vieții lor de cuplu precum cele referitoare la proprietate, întreținere și moștenire ca cuplu recunoscut oficial. Chiar dacă o parte a populației nu este de acord cu uniunile dintre persoanele de același sex, Curtea a subliniat că atitudinea pretins negativă, sau chiar ostilă, din partea majorității heterosexuale nu poate fi pusă împotriva interesului reclamanților ca relațiile lor să fie recunoscute și protejate în mod adecvat de lege.

De remarcat că, anterior, Curtea Constituțională din România a clarificat prin decizia nr. 534/2018 că noțiunea de „familie” protejată de articolul 26 din Constituție include relația dintre un cuplu cu parteneri de același sex

Urmărește-ne:
0