20 martie – Ziua internațională a fericirii

Ziua internațională a Fericirii, sărbătorită în fiecare an pe data de 20 martie, a fost instituită  prin Rezoluția nr. 66/281 din anul 2012 a ONU, la inițiativa Regatului Buthan.

Declaraţia de Independenţă a SUA din 1776 consideră viața, libertatea și dreptul la căutarea fericirii ca drepturi inalienabile ale oamenilor. Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, adoptată în Franța la 1789, prevede că cererile cetățenilor se fondează pe respectarea Constituției și a fericirii tuturor. Constituția Japoniei prevede că dreptul cetăţenilor la viaţă, libertate şi năzuinţa spre fericire, cu condiţia de a nu fi folosite împotriva prosperităţii publice, se bucură de cel mai mare respect din partea legii şi a autorităţii statale. Constituția României nu consacră în mod expres dreptul la fericire sau dreptul la căutarea fericirii; probabil este considerată mai degrabă o stare, decât un drept.

Regatul Buthan a adoptat în anul 1970 prima Constituție din lume ce a prevăzut un nou concept: Statul se va strădui să promoveze acele condiții care vor permite urmărirea fericirii naționale brute”. Inspirat de preceptele budiste, argumentul Regatului Buthan a fost acela că fericirea naţională se reflectă cu adevărat în produsul intern brut al țării prin atingerea bunăstării maximale a locuitorilor. În art. 20 se arată că „Guvernul va proteja și întări suveranitatea regatului, asigură o bună guvernare și asigură pacea, securitatea, bunăstarea și fericirea oamenilor”.

În anul 2011, Adunarea Generală a ONU a adoptat RezoluțiaFericirea: o abordare holistică a dezvoltării” . În anul 2015, ONU a lansat cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, care urmăresc ca până în 2030 să se pună capăt sărăciei, să se reducă inegalitățile și să ne protejeze planeta – trei aspecte cheie care duc la bunăstare și fericire.

Dreptul la căutarea fericirii permite fiecărui individ posibilitatea de a urmări împlinirea prerogativelor umane în raport cu aspirațiile sale. Acestea depind de fiecare individ în parte. Garantarea fericirii intră în competența  individului, ci nu a statului.

Printre țările cu cei mai fericiți oameni din lume conform ultimului raport al celor de la World Hapiness primele top 5 ţări declarate sunt Finlanda, Islanda, Danemarca, Elveţia și Olanda – criteriile pentru măsurarea fericirii sunt venitul pe cap de locuitor, speranţa de viaţă, gradul de asistenţă socială, gradul de generozitate al oamenilor și nivelul de percepţie a corupţie. România ocupă în acest clasament locul 46.

Pagină dedicată: AICI; Site dedicat: AICI; #InternationalDayOfHappiness. 

jurist, Lucian Checheriță

Urmărește-ne:
0

One Reply to “20 martie – Ziua internațională a fericirii”

Comments are closed.