Feedback-ul elevilor pentru profesori: trebuia să se aplice din anul 2016

Solicitare: Asociația VeDem Just a fost solicitată să își exprime un punct de vedere cu privire la legalitatea unui demers al elevilor, prin Consiliul județean al elevilor, de a le oferi feedback profesorilor de la clasă. În concret, elevii doresc să completeze un formular electronic, sub anonimat, cu privire la fiecare dintre profesori. Se pune problema respectării, în acest demers, a legislației privind datele cu caracter personal.

Legislația privind feedback-ul din partea elevilor: Prin Ordinul ministrului educației nr. 4742/2016 s-a aprobat Statutul Elevului. Printre drepturile elevilor, la art. 7 alin. (1) lit. aa) „dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe anonime. Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice”.

De altfel, în fişa postului pentru cadrul didactic, printre atribuţiile specifice, la secţiunea „managementul clasei de elevi” se află şi pct. 5.5 comunicarea profesori-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare – prevederea este cuprinsă în Anexa 3 la Metodologia de evaluare anuală a cadrului didactic, aprobată prin Ordinul nr. 6143/2011 a MEN.

Observație preliminară: Dispoziția legală este în vigoare. Procedura de feedback nu este dezvoltată prin acte subsecvente. Nu se cunoaște dacă și cum a fost pusă în aplicare la vreo școală din România.

Interpretarea textului de lege: În urma aplicării regulilor de interpretare a normelor juridice, se constată că:

 • Feedback-ul din partea elevilor este un drept pentru elevi: ca urmare, niciun elev nu poate fi obligat la a completa formularul privind profesorii; nu are importanță vârsta elevilor, clasa în care sunt ori tipul învățământului pe care îl urmează;
 • Feedback-ul se face semestrial;
 • Feedback-ul nu este o evaluare a profesorului, ci privește metoda didactică: nu sunt vizate nici persoana profesorului, nici utilitatea sau conținutul materiei predate;
 • Feedback-ul privește cadrele didactice care predau la clasă: este vizată numai activitatea didactică, de predare. Nu este vizată activitatea administrativă, cum ar fi supravegherea în timpul pauzelor; nu este vizată activitatea de management a directorului. Pot fi vizați numai profesorii care predau la clasa respectivă (nu care predau la alte clase);
 • Nu are importanță dacă este vizat un profesor sau mai mulți;
 • Profesorului nu trebuie să i se ceară acordul pentru ca metoda lui didactică să fie analizată de elevi;
 • Feedback-ul se oferă prin fișe anonime: caracterul anonim se referă la elevi;
 • După completare, fișele se predau cadrului didactic: persoana care colectează fișele (când se predau în scris) sau administrează centralizatorul rezultatelor (când se completează online) trebuie să le predea fiecărui profesor vizat;
 • Nici fișele, nici rezultatul feedback-ului nu se pot transmite altor elevi sau publicului. Cel mult, se poate comunica către elevi/public numărul de elevi participanți la completarea formularelor.

Legislația privind datele cu caracter personal: România este membru UE. Din anul 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Scopul acestei reglementări este protejarea persoanei fizice.

În baza GDPR:

 •  fără consimțământul elevilor care dau feedback, nu se pot colecta și/sau transmite altor persoane datele lor cu caracter personal: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă IP. În principiu, pseudonimizarea asigură respectarea acestei cerințe. Oricum, cel care organizează activitatea de oferire a feedback-ului trebuie să comunice celor care completează formularele că nu va colecta datele cu caracter personal;
 •  aprecierile date de elevi cu privire la metodele didactice folosite de profesori nu intră sub incidența GDPR: constatări pozitive, remarci negative etc;
 •  se pot strânge și centraliza date despre profesori, fără a fi nevoie de consimțământul lor, căci activitatea de oferire a feedback-ului este prevăzută în lege. Din punct de vedere al GDPR  formularele ce trebuie completate nu trebuie să fie postate public (site-uri de tip „review”) și rezultatele cu privire la fiecare profesor nu trebuie să fie făcute publice.

Legislația cu privire la drepturile și libertățile omului: Singura problemă identificată de VeDem Just în legătură cu formularele anonime de feedback pentru activitatea profesorilor ține de cuvintele adresate: sub protecția anonimatului, unii elevi pot folosi cuvinte obscene (înjurături), insultătoare (jigniri), calomnioase (imputarea unor fapte nereale) sau amenințătoare (promiterea producerii unor fapte dăunătoare) – toate acestea sunt interzise de lege.

VeDem Just atrage atenția că anonimatul nu înseamnă posibilitatea de a comite fapte ilicite și că organele judiciare au posibilitatea de a descoperi cine a comis asemenea fapte, inclusiv în mediul online. Ca urmare, recomandă organizatorilor activității de strângere a feedback-ului să atenționeze elevii asupra obiectului exact al acestuia. Elevii trebuie atenționați că nu sunt permise adresarea unor cuvinte neadecvate privind persoana profesorului și că nu vor fi permise decât aprecierile sau criticile cu privire la metoda didactică folosită, fiecare respondent urmând a-și asuma răspunderea pentru cuvintele folosite.

jurist, Oana Negru, jud. Cristi Danileț

Urmărește-ne:
0