Condamnații penal nu pot fi profesori

Asociaţia VeDem Just salută intrarea în vigoare a legii prin care se interzice cadrelor didactice care au fost condamnate să mai fie dascăli.

REGLEMENTARE: În Monitorul Oficial din data de 20.08.2020 a fost publicată Legea nr. 184/2020 care a modificat legea educaţiei. Astfel, nu pot ocupa o funcție didactică, o funcţie didactică auxiliară şi nici o funcție de conducere, de îndrumare și de control – în învăţământul preuniversitar, respectiv o funcţie didactică – în învăţământul universitar, persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.

EXPLICAŢII: Noua lege instituie un caz de nedemnitate de a exercita profesia. O astfel de consecinţă extrapenală ca urmare a unei condamnări este posibilă, după cum a stabilit CCR în decizia nr. 304/2017. Există reglementări asemănătoare cu privire la alte categorii profesionale, precum avocaţii, magistraţii, medicii.

Scopul legii este acela de a sancţiona profesorii care exercită în mod intenţionat acte de violenţă fizice (loviri, vătămări) sau verbale (insulte, ameninţări, şantaj) împotriva colegilor sau a elevilor/studenţilor ori care afectează buna desfăşurare a activităţii de învăţământ ori bunurile şcolii (abuz în serviciu, luare de mită, distrugere, fals). Nu are importanţă că profesorul a fost condamnat la amendă penală sau la închisoare, şi nici dacă s-a dispus executarea acesteia, amânarea aplicării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei. Nu are importanţă dacă judecătorul a aplicat sau nu în mod expres pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor funcţiie, profesii sau ocupaţii, căci noua interdicţie se aplică din oficiu, în temeiul legii.

Este de observat că noua reglementare nu se aplică în cazul condamnărilor pentru infracţiuni comise din culpă. Profesorul se va putea întoarce la catedră numai dacă infracţiunea pentru care a fost condamnat a fost dezincriminată, a beneficiat de o amnistie postcondamnatorie sau a intervenit reabilitarea sa – a se vedea pct. 15-17 din Decizia CCR nr. 465/2019.

PROBLEME: Membrii VeDem Just atrag atenţia că textul legal nu conţine dispoziţii exprese cu privire la data aplicării noii legi şi nici dispoziţii tranzitorii privire la aplicarea legii pentru persoanele care au comis faptele mai înainte de data intrării în vigoare şi sunt condamnate definitiv după această dată.

Or, potrivit art. 78 din Constituţie, o lege intră în vigoare la 3 zile de la publicare sau la o dată ulterioară arătată în textul ei. Textul noii legi nu conţine o astfel de dispoziţie, dar art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei prevede că „Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului școlar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege”. În interpretarea VeDem Just, ar însemna că – indiferent de data comiterii infracţiunii (adică contrar opiniei susţinută în expunerea de motive care însoţeşte proiecetul) – noua lege se va aplica doar pentru profesorii condamnaţi definitiv după data de 15 septembrie 2020 pentru învăţământul preuniversitar, respectiv după data de 1 octombrie 2020 pentru învăţământul universitar.

INTEGRITATE: Reamintim că începând cu anul şcolar 2020-2021 profesorii sunt obligaţi să prezinte, la încheierea contractului cu şcoala, adeverinţa pentru integritate comportamentală, eliberată conform Legii nr. 118/2019, în original. Acesta se obţine de la sediul poliţiei şi este gratuit. Ea atestă lipsa vreunor condamnări pentru infracţiuni precum traficul de persoane şi agresiuni sexuale.

Urmărește-ne:
0