CCR: reprezentarea consiliului local in conducerea scolii

Prin Decizia CCR nr. 80/2021 publicată pe 5 ian. 2022 s-au interpretat prevederile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și s-a stabilit: în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică consiliul local poate fi reprezentat fie printr-un consilier local, fie printr-o altă persoană fizică împuternicită.

Potrivit Legii educației, autoritățile administrației publice locale asigură buna desfășurare a învățământului preuniversitar, iar art. 96 alin. (2) prevede că din consiliul de administrație al școlii fac parte „reprezentanți ai consiliului local”. Art. 131 din Codul administrativ enumeră în mod limitativ instituțiile în fața cărora unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate doar de consilierii locali „societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat“. Rezultă că, în celelalte situații, reprezentarea consiliului local poate fi făcută atât de către consilierul local, cât și de către orice alt reprezentant, în condițiile art. 1.295 din Codul civil: „puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească, după caz“.

Intenția legiuitorului a fost aceea ca, în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, să nu fie restrânsă aria de reprezentativitate doar la consilierii locali, ci s-a dat posibilitatea consiliilor locale de a-și desemna reprezentanții dintr-o paletă cât mai largă de specialiști în domeniul unităților de învățământ, în vederea unei bune desfășurări a învățământului preuniversitar.

Urmărește-ne:
0