CJUE: Polonia a greșit mutând un judecător pe altă secție fără acordul lui

Pe 6 octombrie 2021, CJUE a decis în cauza C-487/19, W. Z. cu privire la modul în care pot fi mutați judecătorii în Polonia de pe o secție pe alta: regimul trebuie să fie identic cu cel din materie disciplinară.

Un judecător polonez a fost mutat de președintele instanței dintr-o secție a tribunalului care judeca apeluri în altă secție a aceleiași instanțe care judeca în primă instanță, dar fără acordul lui. El a contestat decizia la Consiliul Magistraturii (care i-a respins cererea ca inadmisibilă) și apoi la Curtea Supremă. Aici, judecătorul a recuzat pe toți magistrații care îl judecau pe motiv că numirea lor în funcție a fost făcută cu implicații politice și aceasta făcea obiectul unui alt litigiu. Cererea lui a fost respinsă de un judecător numit de Președintele statului, deși justiția a decis să se suspende propunerea de numire.

CJUE a stabilit că judecătorii trebuie să fie independenți și imparțiali, iar statutul lor protejat prin inamovibilitate. Or, mutarea unui judecător fără consimțământul acestuia la o altă instanță sau între două secții ale aceleiași instanțe pot constitui un mijloc de exercitare a unui control asupra conținutului deciziilor judiciare –  întrucât pot nu numai să afecteze întinderea atribuțiilor magistraților în cauză și examinarea dosarelor care le‑au fost încredințate, ci și să aibă consecințe notabile asupra vieții și a carierei acestora și pe această cale să producă efecte analoge celor ale unei sancțiuni disciplinare. Rezultă că normele și principiile referitoare la regimul disciplinar aplicabil judecătorilor, trebuie să se aplice și în ceea ce privește un asemenea regim al mutărilor: motive obiective bazate pe repartizarea resurselor umane, drept la apărare, drept la contestație în instanță indepdentă.

Or, în cauza de față cel mutat fusese membru în Consiliului Magistraturii și a criticat reformele justiției. Noul Consiliu, a cărui componență era una politică și contestată în fața CJUE (cauza C‑791/19), a refuzat să îi analizeze obiecțiunea cu privire la mutare. Contestația făcută mai departe la Curtea Supremă adus la cererea de recuzare respinsă de un judecător a cărui procedură de numire era contestată pentru că propunerea de numire a lui de către Președinte era făcută tocmai de noul Consiliul. Asta face să existe îndoieli asupra independenței și imparțialității celui care a soluționat problema judecătorului mutat.

CJUE a indicat cum să se procedeze mai departe: judecătorii care soluționează contestația celui mutat va considera neavenită hotărârea prin care s-a respins cererea de recuzare, căci aceasta încalcă dreptul european.

Urmărește-ne:
0