12 iunie – Ziua Mondială împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor

Începând cu anul 2002, OIM a stabilit 12 iunie drept Ziua Mondială împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor World Day against Child Labour), pentru a atrage atenția asupra nevoii de eradicare a muncii copiilor. 

Exploatarea are mai multe forme: supunerea la muncă forțate, ținerea în stare de sclavie, obligarea la prostituție ori cerșetorie sau a producerii de materiale pornografice, prelevarea ilegală de organe.  

OIM a adoptat în 1998 Declarația Principiilor și Drepturilor Fundamentale în Muncă, în care susține inclusiv abolirea muncii copiilor. Ulterior, a încheiat Convenția nr. 182/1999 privind cele mai grave forme ale muncii copiilor, ratificată în anul următor și de România (membră a OIM din anul 1919). Raportul pe anul 2020 atestă că unul din 10 copii din lume, cu vârste între 5 și 17 ani, este supus muncii forțate. 2021 este stabilit Anul Internațional pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor. 

Legea nr. 272/2004 prevede dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării: nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. Este interzisă orice practică prin intermediul căreia un copil este dat de unul sau de ambii părinți ori de reprezentantul lui legal, în schimbul unei recompense, unor datorii sau nu, cu scopul exploatării copilului prin muncă (art. 91).Potrivit art. 13 din Codul Muncii, minorul:

  • de la 15 ani, poate încheia un contract de muncă, dar cu acordul părinților;
  • de la 16 ani, poate încheia singur contractul de muncă;
  • numai de la 18 ani poate fi folosit în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase. Muncile periculoase sunt arătate și sunt interzise prin HG  nr. 867/2009. Protecția tinerilor la locul de muncă este reglementată prin HG nr. 600/2007.

Traficul de minori, inclusiv pentru exploatare prin muncă, este considerat infracțiune, conform art. 211 din Codul Penal.

Pagină dedicată: AICI; #WorldDayAgainstChildLabour

Andreea Ember

Urmărește-ne:
0