Cere opționalul de educație juridică!

Asociația VeDem Just descrie procedura prin care opționalul de educație juridică poate ajunge în orice școală din România! VeDem Just încurajează elevii, părinții și profesorii să solicite această materie, având în vedere că există programă, suport de curs și se organizează instruire pentru specializarea profesorilor. Acest opțional s-a predat deja în mai multe unități școlare în anul școlar trecut, iar numărul lor s-a triplat în acest an. Amănunte și lămuriri puteți găsi și solicita la https://educatiejuridica.ro/cereedjur sau  http://fb.com/cristi.danilet.

Disciplina „Educație juridică” se poate preda ca materie opțională în cadrul CDȘ – curriculum la decizia școlii. Poate fi vorba de o disciplină de sine stătătoare cu titlul „Educație juridică” sau „Elemente de drept”, ori un modul împreună cu o altă materie în cadrul unei discipline mixte, cum ar fi „Educație juridico-economică”, „Educație financiară și juridică” etc.

Programa  școlară se aprobă de către Consiliul de administrație al școlii, după consultarea Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor și structurii asociative a părinților. VeDem Just face o propunere de programă pentru materia „Educație juridică” ce poate fi descărcată de la adresa https://educatiejuridica.ro/ghiduri.

Cunoștințele legale/juridice vizează copiii care sunt în jurul vârstei de 14 ani, căci de această vârstă legea leagă începutul responsabilității penale și contravenționale. Ca urmare, materia se poate studia în gimnaziu (propunem clasele a VI-a sau a VII-a) sau la liceu (propunem clasele a X-a și a XI-a).

Propunerile de materii opționale pentru anul școlar viitor sunt adunate de diriginți și apoi sunt aprobate de conducerea școlii, după care li se prezintă oferta de opționale părinților (la gimnaziu), respectiv elevilor (la liceu). Aceștia își vor alege în lunile decembrie 2019 și ianuarie 2020 materiile opționale dorite pentru anul școlar 2019-2020. Ulterior, noile materii opționale se vor aproba de Inspectoratul Școlar Județean.

Asociația VeDem Just propune un suport de curs – este vorba de ghidul practic de educație juridică „Elevul și Legea” conceput de judecătorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj. Acesta conține 15 lecții ce acoperă mai multe domenii ale dreptului, cu teme de interes pentru elevi și cu exemple din practica instanțelor judecătorești. El se distribuie gratuit de către asociație, astfel: varianta electronică poate fi descărcată de oricine de aici https://educatiejuridica.ro/ghiduri; varianta tipărită se distribuie de către membrii asociației, la cererea profesorului de educație juridică, pentru toți elevii care studiază această materie opțională. Pentru elevii mai mici există mini-manualul „Unde-i lege nu-i tocmeală” care cuprinde noțiuni ce țin de domeniul penal, disponibil doar electronic.

Lucian Checheriță, 

președinte

Asociația VeDemJust s-a constituit în anul 2015. Scopul său este promovarea libertăţii, întărirea democrației, susţinerea statului de drept, buna guvernare, promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Principalul său proiect este EDUIURIS – educația juridică pentru copii și tineri.

Urmărește-ne:
0