CEDO condamnă România: amendă Jandarmerie

Hotărârea în cauza Giurgi c. României pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 6.10.2020 a fost publicată în M.Of. nr. 44 din 14 ianuarie 2021. Statul român a fost condamnat pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil nerespectat în procedura de anulare a unei amenzi date de Jandarmerie. 

Domnul Giurgi a fost amendat de Jandarmerie pentru că în data de 15 ian. 2012 ar fi participat la un protest: a fost reținut, dus la sediul de poliție, i s-au luat amprentele și a fost amendat cu 500 lei pentru că ar fi instigat la acțiuni violente împotriva forțelor de ordine. El a contestat amenda și Judecătoria a anulat-o pe motiv că martorul propus de reclamant a confirmat versiunea acestuia cum că nu a participat la acel protest. Jandarmeria a contestat soluția și Tribunalul i-a dat câștig de cauză, pe motiv că martorul nu era credibil din moment ce și el a fost sancționat pentru aceleași fapte.

Curtea de la Strasbourg a constatat că amenda aplicată în cazul de față are un caracter penal în sensul CEDO. A constatat că nu există o dovadă cum că martorul ar fi comis fapte de aceeași natură, din moment ce procesul verbal de sancționare a sa a fost comunicat prin afișare la ușa lui. În fine, a mai constatat că Tribunalul a înlăturat declarația martorului fără a-l audia personal. Astfel, instanța română a încălcat dreptul la apărare al reclamantului.

(postare preluată din aplicația de mobil LEGE-N-DAR)

Urmărește-ne:
0