ICCJ: decizia CNSU privind carantinarea este nulă, nefiind publicată în M.Of.

În M.Of. din 15 iunie 2021 s-a publicat decizia ICCJ nr. 3479/2011 prin care se anulează Hotărârea CNSU nr. 9/2021 care stabileşte regulile de carantinare a persoanelor care vin în România din ţări cu risc epidemiologic ridicat.

Litigiul a pornit de la decizia de carantinare pentru o persoană venită din străinătate în România, luată în baza hotărârii CNSU emisă conform art. 11 din Legea nr 136/2020 cu privire la situaţiile de risc epidemiologic, dar care nu a fost publicată în Monitorul Oficial al Româiei. CNSU este o instituţie interministerială, după cum arată OUG nr. 21/2004, iar secretariatul tehnic îl asigură DSU prin IGSU.

ICCJ a decis, definitiv, următoarele:

  • DSU nu are calitate procesuală de a participa în acest proces;
  • CNSU este un organ interinstituţional, dar tot administrativ, precum instituţiile ce intră în componenţa sa;
  • Hotărârea CNSU nu are legătură cu starea de alertă dispusă ca urmare a pandemiei Covid19 impusă de Legea nr. 55/2020, ci cu riscul reprezentat de situaţia epidemiologică din alte state, la care face referire Legea nr. 136/2020;
  • conform art. 11 din Legea nr. 24/2000, actele normative ale instituţiilor centrale trebuie publicate în MOf, altfel se consideră că nu există.

Reamintim că legile, OG-urile şi OUG-urile se contestă în contenciosul constituţional, la Curtea Constituţională, conform Legii nr. 47/1992; decizia CCR se publică în M.Of. Celelalte acte care sunt normative (HG, Ordine miniştri, Hotărâri Consilliu local etc) pot fi contestate în contenciosul administrativ, în faţa instanţelor ordinare, conform Legii nr. 554/2004; când este vorba de o hotărâre judecătorească definitivă prin care se anulează un act administrativ cu caracter normativ, aceasta trebuie publicată în M.Of, respectiv în monitorul local.

În situaţia de faţă, dacă mai este de actualitate, hotărârea CNSU trebuie publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte de acum încolo. Dispunerea carantinei în baza acestei hotărâri sau a altora asemănătoare, dar nepublicate, este nelegală.

Urmărește-ne:
0