CJUE: Acuzaţiile trebuie lămurite şi după camera preliminară

CJUE a stabilit că inculpatul trebuie să primească lămuriri şi clarificări cu privire la acuzaţiile care i se impută prin rechizitoriu chiar dacă s-a depăşit camera preliminară.

Într-o cauză penală desfăşurată în Bulgaria, s-a depăşit faza camerei preliminare fără cineva să conteste aspectele formale ale rechizitoriului. În cursul judecăţii s-au descoperit vicii cu privire la durata săvârşirii faptei, nedescrierea elementelor constitutive şi încadrarea juridică a ei. Legea bulgară nu permite ca, după epuizarea camerei preliminare, cauza să fie trimisă înapoi la procuror pentru refacerea rechizitoriului. 

Pe data de 21 oct 2021, CJUE a decis în cauza C‑282/20 că este contrară dreptului european legislația națională care nu prevede o cale procedurală ce permite să se remedieze după ședința preliminară într‑o cauză penală neclaritățile și lacunele din conținutul rechizitoriului care aduc atingere dreptului persoanei acuzate de a i se comunica informații detaliate cu privire la acuzare, respectiv că instanța este obligată să interpreteze legislația națională astfel încât să se permită modificarea acuzării chiar dacă s-a depăşit etapa camerei preliminare.

Curtea de la Luxembourg a invocat două dispoziţii incidente din dreptul european:

  • art. 6 alin. (3) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale: „Statele membre se asigură că, cel târziu la prezentarea fondului acuzării în instanță, se oferă informații detaliate cu privire la acuzare, inclusiv natura și încadrarea juridică a infracțiunii, precum și forma de participare a persoanei acuzate„;
  • art. 47 din CDFUE: dreptul la un proces echitabil.

În concret, Curtea a decis:
– când instanţa de judecată schimbă încadrarea juridică, acest lucru trebuie transmis apărării la un moment când încă are timp să răspundă, deci înainte de pronunţarea soluţiei (această soluţie este deja în sistemul nostru: art. 386 C.proc.pen şi dec. CCR nr. 250/2019);
– deficienţele şi lacunele rechizitoriului pot fi remediate de procuror şi ulterior camerei preliminare, dar trebuie să i se acorde timp inculpatului de a lua la cunoştinţă de aceste modificări şi să aibă dreptul de a propune noi probe; dacă procurorul nu face acest lucru în timpul judecăţii, judecătorul poate trimite cauza la parchet pentru refacerea rechizitoriului chiar dacă legislaţia internă îl împiedică să facă acest lucru.

Urmărește-ne:
0