Ziua mondială a asistenței sociale

Ziua Mondială a Asistenței Sociale (World Social Work Day) este sărbătorită în a treia marți din luna martie și e promovată de The International Federation of Social Workers. Este ziua în care asistenții sociali din întreaga lume se unesc pentru a promova un mesaj comun. 

Asistența socială urmărește să contribuie la bunăstarea oamenilor, să faciliteze satisfacerea trebuințelor de bază, acordând o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, discriminate și/sau sărace. În România, sistemul national de asistență socială este coordonat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Din legislația de bază amintim:

– legea-cadru pentru asistența socială: Legea nr. 292/2011;

– asistența socială a persoanelor vârstnice: Legea nr. 17/2000;

– serviciile sociale: O.G. nr. 68/2003;

– asistentul social – statut: Legea nr. 466/2004; codul deontologic nr 1/2007 aprobat de Colegiul Național al Asistenților Sociali;

– asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale: Legea nr. 197/2012, cu norme de aplicare: HG nr. 118/2014;

– nomenclatorul serviciilor sociale și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale: HG nr. 867/2015;

– regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială: HG nr. 797/2017;

– cantinele sociale: Legea nr. 208/1997;

– controalele le fac inspectorii sociali: OUG nr. 82/2016;

– plățile către beneficiarii serviciilor le face ANPIS: OUG nr. 113/2011.

Beneficiile de asistenţă socială sunt:

– pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială: ajutor pentru săraci, ajutor pentru cei loviți de o calamitate, burse pentru elevi, ajutoare pentru copii din familii defavorizate, ajutor pentru refugiați, facilități pentru mijloacele de transport ;

– pentru susţinerea copilului şi familiei: alocații pentru copii, indemnizații pentru creșterea copiilor;

– pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale: alocații pentru dizabili, indemnizații de îngrijire;

– pentru situaţii deosebite.

Serviciile sociale sunt destinate copilului și/sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor.

Serviciile sociale pot fi:

– cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc;

– fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanța socială etc.

Furnizorii de servicii sociale trebuie acreditate conform Legii nr. 197/2012 și Normelor aprobate prin HG nr. 118/2014. Ei pot fi instituții publice sau entități private.

#WSWD

jud. Cristi Danileț

Urmărește-ne:
0