8 aprilie – Ziua Mondială pentru Prevenirea și Vindecarea Abuzurilor Sexuale asupra Copiilor

În anul 2015, un grup de victime ale abuzului sexual şi de avocaţi au pus bazele mişcării April 8 World Day. Ei militează pentru stabilirea Zilei Mondiale pentru Prevenirea și Vindecarea Abuzurilor Sexuale asupra copiilor, ca o modalitate de a conștientiza la nivel global modul de prevenire a abuzului sexual asupra copiilor și de sprijinire a vindecării victimelor și a membrilor familiei acestora. 

În România, abuzul asupra minorilor este interzis prin Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Orice persoană, precum și copilul pot sesiza DGASPC din județul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de abuz, abandon sau neglijență. Angajații instituiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul și au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligația de a sesiza de urgență DGASPC.

Una din formele de abuz este cel sexual. Potrivit Metodologiei de intervenţie aprobate în anul 2011, abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil sau a unui adolescent minor dependent și imatur din punctul de vedere al dezvoltării psihosexuale în activități sexuale pe care nu este în măsură să le înțeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psihosexuală, activități sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violență sau seducție ori care transgresează tabuurile sociale legate de rolurile familiale; aceste activități includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără penetrare sexuală. 

O formă specială de abuz sexual este violenţa sexuală comisă în sânul familiei, reglementată de Legea nr. 217/2013 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. În materie de prevenţie şi de organizare a adăposturilor pentru victimele acestei violenţe competenţa aparţine ANES.

La nivelul Consiliului Europei, Convenția de la Lanzarote pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale menționează măsurile legislative necesare pentru a se asigura de incriminarea abuzurilor sexuale, a infracțiunilor de pornografie și prostituție  infantilă, a infracțiunilor legate de participarea unui copil la spectacole pornografice, a coruperii copiilor. Ea a fost ratificată de România prin Legea nr. 252/2010 şi a intrat în vigoare la data de 1.09.2011. În baza acestei legi, până la înfiinţarea unei instituţii naţionale independente care să promoveze şi să apere drepturile copilului, responsabili sunt Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale – prin ANDPDCA (pentru promovare) şi Avocatul Poporului – prin Avocatul Copilului (pentru apărare).

La nivelul Uniunii Europei, există Directiva 2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, însoţită de Rezoluţia Parlamentului European din anul 2017 care atenţionează cu privire la aplicarea sa. Această directivă fixează un cadru minimal al infracţiunilor şi sancţiunilor care trebuie să se regăsească în legislaţiile naţionale. România a implementat-o. 

Un ghid terminologic în domeniul abuzurilor sexuale asupra copiilor este disponibil AICI.

În Codul penal sunt reglementate mai multe infracţiuni care sunt pedepsite mai aspru, cu închisoarea, când victima este minoră: violul, închisoare 7-12 ani (art. 218); agresiunea sexuală, închisoare 3-10 ani (art. 219); act sexual cu un minor, de la 2 la 9 ani închisoare pentru minorul cu vârsta sub 14 ani şi de la 1 la 5 ani închisoare pentru minorul cu vârsta de 14-16 ani (art. 220); coruperea sexuală a minorilor cu vârsta sub 14 ani, închisoare de la 1 la 5 ani (art. 221); racolarea minorilor sub 16 ani  în scopuri sexuale, închisoare 6 luni-3 ani (art. 222); pornografia infantilă, închisoare 1-5 ani, iar când e prin mijloace digitale închisoare 2-7 ani (art. 374); traficul de minori, închisoare 5-10 ani (art. 211), proxenetismul, închisoare 2-7 ani (art. 213), folosirea serviciilor unei persoane exploatate, închisoare 6 luni-3 ani (art. 216), folosirea prostituţiei infantile, închisoare 3 luni-2 ani (art. 216 ind. 1). Infracţiunile de viol şi de act sexual cu un minor sunt imprescriptibile. Termenul de prescripţie pentru celelalte infracţiuni curge de la data când victima devine majoră 

Site dedicat aceste zile: AICI

Andreea Ember, Cristi Danileţ

Urmărește-ne:
0