8 martie – Ziua femeii. A drepturilor sale

Data de 8 martie este cunoscută drept „Ziua internaţională a femeii”. La origine, această zi nu avea legătură cu sentimentele faţă de femeia privită ca individ, cu gingăşia, delicateţea, frumuseţea sa şi rolul său matern. Această zi a apărut pentru a reaminti de femeia ca persoană, adică fiinţă umană învestită cu drepturi, câştigate cu greu într-o lume dominată de bărbaţi, menite a permite femeii să fie un om puternic şi autonom.

Nu întotdeauna femeia a fost tratată ca persoană şi nu întotdeauna s-a considerat că are aceleaşi drepturi ca ale bărbaţilor. Prejudecăţile specifice societăţii patriarhale încă domină în anumite state din Orient sau anumite regiuni din Occident.

Cum ar trebui să se reflecte drepturile femeii în viaţa de zi cu zi:

 • Eliminarea violenţei contra femeilor şi fetelor;
 • Interzicerea violenţei domestice;
 • Eliminarea practicilor de mutilare genitală;
 • Sancţionarea traficului de persoane;
 • Interzicerea exploatării sexuale;
 • Sancţionarea hărţuirii sexuale;
 • Îmbunătăţirea condiţiei femeii din mediul rural;
 • Creşterea gradului de autonomie a femeii în societate;
 • Participarea la viaţa politică şi permisiunea de a ocupa funcţii de conducere politice;
 • Acordarea protecţiei sociale adecvate şi a drepturilor egale cu bărbaţii;
 • Asigurarea egalităţii cu partenerul în privinţa creşterii şi educării copiilor.

Pentru prima dată sărbătorirea date de 8 martie s-a făcut în Rusia, în anul 1913. Atunci, femeile au cerut dreptul de vot printr-o demonstrație publică. Cinci ani mai târziu a devenit o sărbătoare publică – care este zi liberă și în prezent – ce se numește nu „Ziua femeii”, ci „8 martie”. În alte părți ale lumii această zi este o combinație între Ziua Mamei și Ziua Îndrăgostiților: oamenii sărbătoresc femeile importante din viața lor oferind flori și cadouri pentru mame, surori, profesorare, bunicuțe.

Această zi se celebrează şi în Occident de la începutul secolului trecut și este legată de mișcările femeilor pentru drepturi sociale și pentru dreptul de a vota. Adunarea Generală a ONU a solicitat prin Rezoluția 32/142 din 1977 ca fiecare stat să își desemneze o zi pentru a marca drepturile femeilor și rolul lor în întărirea păcii și securității la nivel internațional. Tradiția face ca ziua de 8 martie să fie cea preferată.

La nivel mondial, egalitatea bărbaţilor şi femeilor sunt menţionate în Carta ONU din 1945. În 1979 s-a adoptat Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor (CEDAW), ratificată de România prin Decretul nr. 342/1981; respectarea Convenției este supravegheată de un Comitet. În mod expres, drepturile femeii au fost consacrate în Declaraţia şi Platforma de Acţiune de la Beijing din 1995. Ulterior, a fost creată în anul 2010 o structură a ONU, specializată pe acest domeniu: UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).

La nivelul Consiliului Europei, drepturile sociale ale femeii au fost consacrate în Carta social europeană (1966). Consiliul Europei a întocmit un Glosar privind egalitatea între bărbaţi şi femei (2016). S-a recomandat eliminarea sexismului din limbaj (1990); s-a recomandat distribuirea raportului cu privire la principiul de gen (1998); s-a recomandat un echilibru al femeilor şi bărbaţilor în luarea deciziilor publice şi politice (2003). Recent a fost adoptată Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Istanbul, 2011).

La nivel UE, egalitatea dintre femei şi bărbaţi constituie un obiectiv al politicii sociale. De asemenea, a fost înfiinţat Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), singura agenție a UE axată exclusiv pe egalitatea de gen. Comisia Europeană are o Strategie pentru egalitatea de gen în perioada 2020-2025. Egalitate dintre bărbăţi şi femei şi combaterea violenţei împotriva lor intră şi în preocupările Agenţiei UE pentru drepturile fundamentale FRA.

Legislaţia României: Constituţia României consacră drepturile femeii în art. 16 şi art. 41 . Discriminarea pe criterii de gen şi sex este interzisă prin OG nr. 137/2000 de a cărei aplicare se ocupă CNCD. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi este consacrată prin Legea nr. 202/2002 care interzice discriminarea pe criteriul de sex, hărţuirea sexuală şi hărţuirea morală la locul de muncă pe criteriu de sex. Pentru a se asigura egalitatea de tratament, la nivel central există CONES – Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care funcţionează în cadrul ANES,  iar la nivel local există COJES – comisiile județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, care funcţionează în cadrul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

În legislaţie naţională specifică includem: OUG nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială; OUG nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii; Legea nr. 217/2013 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Ponderea femeilor românce în:

 • Justiție: 73% din posturile de judecători și 49% din cele de procurori;
 • Parlament: 19% în Camera Deputaților și 18 % în Senat;
 • Poliție: 24%.

Aşadar, de reţinut:

8 martie este Ziua internațională a femeii. Este o zi sărbătorită la nivel mondial pentru a aminti de realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor, dar și pentru a face apel la existența unor politici care să asigure egalitatea femeilor cu bărbații.

8 martie este Ziua națională a femeii.
Ea s-a instituit în România prin
Legea nr. 22/2016. Nu se confundă cu Ziua mamei, care se sărbătorește în prima duminică din luna mai, conform Legii nr. 319/2009. Data de 8 mai a fost declarată Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prin Legea nr. 23/2015.

Site dedicat zilei femeii: IWD; #internationalwomensday; Site dedicat drepturilor femeii: UN Woman.

judecător, Cristi Danileț

Urmărește-ne:
0