CJUE: amendă de 1 mil. euro Poloniei

Întrucât nu a suspendat aplicarea dispozițiilor legislației naționale referitoare, în special, la domeniile de competență ale Camerei de disciplină a Curții Supreme, Polonia este obligată să plătească Comisiei Europene o penalitate zilnică în valoare de 1 000 000 euro.

Într-o cauză privind Polonia din data de 19.11.2019, CJUE a decis că dreptul UE se opune soluţionării unor cauze privind cariera magistraţilor de către instanţe care nu sunt independente şi imparţiale.

În anul următor a intrat în vigoare o lege de modificare a structurii justiţiei, care atribuie competenţa de a stabili incidenţa dreptului UE doar în favoarea anumitor instituţii din justiţie care vor ancheta magistraţi, respectiv care încalcă viaţa private şi datele cu caracter personal. Găsind că aceste aspecte încalcă dreptul UE, în anul 2021 Comisia Europeană a acţionat Polonia în judecată la CJUE. În cursul procedurii, Comisia a solicitat Curții să dispună ca Polonia să adopte o serie de măsuri provizorii care să împiedice desfăşurarea cauzelor împotriva magistraţilor de către instituţiile nou create. Prin ordonanța sa din 14 iulie 2021, vicepreședintele de atunci a Curții a admis toate cererile Comisiei până la pronunțarea hotărârii definitive. Polonia a cerut să se anuleze această ordonanţă, dar cererea sa a fost respinsă la data de 6 oct. 2021.

Având în vedere că Polonia nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul acestei ordonanțe, la cererea Comisiei Europene, Vicepreședintele Curții de la Luxembourg a obligat azi Polonia să plătească Comisiei 1.000.000 EUR pe zi, până când Polonia va respecta ordonanța din 14 iulie 2021 sau, în caz contrar, până la data pronunțării hotărârii definitive.

CJUE reaminteşte că un stat membru nu poate invoca incidenţa unor dispoziții, practici sau situații în ordinea sa juridică internă pentru a justifica nerespectarea obligațiilor care decurg din dreptul UE, ci aceste obligații trebuie respectate de toate autoritățile, inclusive de instanţele de judecată care, în cauza de faţă, au continuat să soluţioneze cauzele împotriva magistraţilor.

Urmărește-ne:
0