17 Noiembrie – Ziua Educație Juridice

Începând de anul trecut, la data de 17 noiembrie se sărbătorește în țara noastră „Ziua Educației Juridice” pentru a se conștientiza faptul că fiecare avem nevoie de cunoștințe legale. Se onorează, astfel, efortul săptămânal al cadrelor didactice care au decis să predea formal opționalul de educație juridică la inițiativa VeDem Just, precum și al specialiștilor în drept care participă la întâlniri non-formale din școli pe teme de legislație și justiție în cadrul proiectelor.

Ziua a fost aleasă pentru a aminti că la data de 17 noiembrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 273/2021. Aceasta a modificat legea educației de atunci, impunând ca, printre competențele-cheie ce se vor dobândi de către elevi să fie și cele juridice.

Azi, nevoia de educație juridică este menționată în Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar la dispozițiile privind: activitățile educaționale extrașcolare (art. 29 alin. 6), planurile-cadru de învățământ și programele școlare pentru disciplinele de studiu și modulele de pregătire obligatorii (art. 88 alin. 10), competențele-cheie promovate la nivel european, care determină profilul de formare a elevului din ciclul primar, gimnazial și liceal (art. 91 lit. f), atribuțiile centrelor comunitare de învățare permanentă la nivel local (art. 157 alin. 2 lit. f).

Promotorul educației juridice în România este de opt ani asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDem Just). Cele mai cunoscute proiecte ale sale în acest domeniu sunt:

  • Activități la clasă cu oamenii legii: întâlniri fizice sau online cu profesioniști ai dreptului pentru a explica responsabilitățile tinerilor pe înțelesul lor. Modelul a fost preluat de alte organizații pe care le felicităm!
  • Proiectul „Profu` de juridică”: instruirea anuală a peste 100 de cadre didactice pentru a preda formal opționalul de educație juridică, conceperea programei școlare, oferirea suportului de curs, administrarea platformei de comunicare a tuturor profesorilor de juridică din țară. Mulțumim tuturor pentru cunoștințele transmise tinerilor.
  • Ghidul „Elevul și Legea”: tipărirea pe bază de donație a peste 7000 de exemplare din ghidul scris special pentru tineri și distribuit gratuit elevilor ce studiază opționalul;
  • Aplicația pentru mobil „Lege-n-Dar”: gestionarea unei aplicații complexe de informare juridică pentru tineri;
  • Tabăra „Legal Academy”: organizată anual și gratuit pentru adolescenții care devin ambasadori ai educației juridice;
  • Proiectul „Școala de Libertate”: dezvoltarea unor materiale resursă pe teme legale, de interes pentru elevi și profesori.
  • Concursul de educație juridică „Be Legal! Be cool!” organizat anual, etapa națională având loc pe 1 iunie;
  • Proiectul „JustTok”: clipuri în care ambasadorii de educație juridică explică pe înțelesul tinerilor principalele noțiuni legale sau situații concrete de viață unde intervin rigorile legii.

Conform evidențelor VeDem Just, comunicăm public că în acest an școlar 2023-2024 opționalul de educație juridică se studiază în 125 de unități școlare din 34 județe, de la clasa a V-a până la a XII-a, unde este predată de 140 de profesori pentru 6998 de elevi, după programa și suportul de curs alcătuit de asociație.

Această zi a fost declarată la data de 13 martie 2022 de către adunarea generală a asociației Voci pentru Democrație și Justiție din România (VeDem Just). Zeci de filmulețe și fotografii postate de elevi și profesori pe conturile de social media ale proiectului găsiți pe Facebook – AICI; Instagram – AICI; Twitter – AICI; YouTube – AICI, sub #educatiejuridica; #ziuaeducatieijuridice; #legalliteracyday.

Urmărește-ne:
0